Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kullanıcı Aktarma ve Yükleme

Info

Bu sayfada, Yetki Sunucusu'nda kullanılan kullanıcı aktarma ve yükleme işlemleri anlatılacaktır.

Yetki Sunucusu'nda kullanıcılar yedekleme veya taşıma amaçlı aktarılabilir, yüklenebilir.

Info
titleİçerik

Table of Contents

Kullanıcı Aktarma İşlemi

Menüde Aktar ve Yükle İşlemleri menüsü altındaki Kullanıcı Aktar işlemi seçilir. 

Image RemovedImage Added

Açılan sayfada sistemdeki kullanıcılar listelenecektir.

Aktarılmak istenen kullanıcılar seçilir, dosya adı ve şifresi belirlenerek aktarım işlemi tamamlanır.

Aktarım dosyasının içinde seçilen kullanıcının bilgileri yer almaktadır.

Image RemovedImage Added

Bilgisayarınıza inen dosya şifreli olduğu için yedekleme veya taşıma işleminizi güvenle yapabilirsiniz.

Kullanıcı Yükleme İşlemi

Menüde Aktar ve Yükle İşlemleri menüsü altındaki Kullanıcı Yükle işlemi seçilir. 

Image RemovedImage Added

Açılan sayfada daha önce aktarılan dosyayı seçerek ve şifresini girererek Yükle düğmesini kullanarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Aktarılan dosyadaki kullanıcılarla sistem aynı ismi taşıyan kullanıcılar eşleştirilerek güncelleme işlemi yapılacaktır.

Yüklenen kullanıcılara ait grup tanımlarını ekle seçeneğini kullanarak kullanıcının aktarım dosyasında dahil olduğu gruplara(eğer varsa) sistemde dahil edebilirsiniz.

Image RemovedImage Added