Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Grup Aktarma ve Yükleme

Info

Bu sayfada, Yetki Sunucusu'nda kullanılan grup aktarma ve yükleme işlemleri anlatılacaktır.

Yetki Sunucusu'nda grup yedekleme veya taşıma amaçlı aktarılabilir, yüklenebilir.

Info
titleİçerik

Table of Contents

Grup Aktarma İşlemi

Menüde Aktar ve Yükle İşlemleri menüsü altındaki Grup Aktar işlemi seçilir. 

Image RemovedImage Added

Açılan sayfada sistemdeki gruplar listelenecektir.

Aktarılmak istenen grup veya gruplar seçilir, dosya adı ve şifresi belirlenerek aktarım işlemi tamamlanır.

Aktarım dosyasının içinde seçilen grup bilgileri yer almaktadır.

Image RemovedImage Added

Bilgisayarınıza inen dosya şifreli olduğu için yedekleme veya taşıma işleminizi güvenle yapabilirsiniz.

Grup Yükleme İşlemi

Menüde Aktar ve Yükle İşlemleri menüsü altındaki GrupYükleGrup Yükle işlemi seçilir. 

Image RemovedImage Added

Açılan sayfada daha önce aktarılan dosyayı seçerek ve şifresini girererek Yükle düğmesini kullanarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Aktarılan dosyadaki gruplarla sistemdeki aynı ismi taşıyan gruplar eşleştirilerek güncelleme işlemi yapılacaktır. Hiyerarşik grup yapısı korunacaktır.

Yüklenen Gruplara ait yetkileri sıfırla seçeneğini kullanarak yeni aktarılan gruplarda hiç yetki tanımı olmamasını sağlayabilirsiniz.

Yüklenen Gruplara ait yetki tanımlamalarını ekle seçeneğini kullanarak yeni aktarılan gruplarda yetki tanımlarını da dosyadan aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

Yüklenen Gruplara GUEST kullanıcısını ekle/çıkar seçeneğini kullanarak yeni aktarılan gruplarda aktarılan gruba göre sadece GUEST kullanıcısını ekleyip çıkarabilirsiniz. Bu seçenek ile sistemdeki grupta GUEST varsa ancak aktarılan grupta yoksa GUEST kullanıcısı silinecektir. Benzer şekilde sistemdeki grupta GUEST yoksa ancak aktarılan grupta varsa GUEST kullanıcısı eklenecektir..

Image RemovedImage Added