Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Modül Tanımlama

Info

Bu sayfada, Yetki Sunucusu'nda kullanılan modül tanımlama işlemleri anlatılacaktır.

Info
titleİçerik

Table of Contents

Info
iconfalse

Modül Tanımlama

Modül Yetkilendirme

Menüde Modüller işlemi seçilir.

Image RemovedImage Added

Açılan sayfada tüm modüllerin listesi görülebilir.