Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Modül İşlemleri

Info

Bu sayfada, Yetki Sunucusu'nda kullanılan modüller ile yapılabilen işlemler anlatılacaktır.

Modüller menüsüne anamenüden ulaşabilirsiniz.
Info
titleİçerik

Table of Contents

Info
iconfalse

Modül Yöneticisi

Modül Yöneticisi, Authorization'ın bir alt sistemidir. Yönetim arayüzüne de yine Authorization web uygulaması üzerinden erişilebilir.

Netadmin kullanım yetkisiyle giriş yapıldığında listelenen menü elemanlarından 'Modüller' linki modül yönetim arayüzüne erişilmesini sağlar.

Image RemovedImage Added

Aktifleştirme

Arayüzden modüllerin açık/kapalı (Enabled alanı) olması düzenlenebilir. Modül açıkken IsModuleEligible metoduna başarılı sonuç dönecektir.

Filtreleme İfadesi

Arayüzden modüllerin Filtreleme ifadeleri belirlenebilir/düzenlenebilir durumdadır.

Filtreleme İfadeleri: ModuleManifest türünde AdditionalFilter isminde bir özellik yer almaktadır. Bu özelliğin kullanımı, kullanıcı arayüzü üzerinden belirlenecek olan Filtreleme ifadesi ile anlam kazanır.

AdditionalFilter alanında belirtilmiş ifadenin, Filtreleme ifadesine eşleşmesi (RegEx Match) gerekmektedir. 

Örneğin bir modülün filtreleme ifadesi olarak "^WS=(KAYSERI|KAYSERİ|Kayseri|kayseri)\d{1,10}$" şeklinde bir değer belirlenirse;

IsModuleEligible metoduna bu modül için yapılan çağrıda geçilen AdditionalFilter değeri ancak bu kurala uyan değerler aldığında IsModuleEligibile metodu başarılı bir sonuç dönecektir.

 AdditionalFilter : "WS=KAYSERI12321" sonuç: başarılı

AdditionalFilter : "WS=Kayseri1234567890" sonuç: başarılı

AdditionalFilter : "WS=Kayseri12345678901" sonuç: başarısız (en fazla 10 adet nümerik değerin yer alması gerektiği belirtildiği için)

AdditionalFilter : "WS=KAYSERİ" sonuç: başarısız (en az bir nümerik değerin yer alması gerektiği için)

AdditionalFilter : "Ws=KAYSERI12321" sonuç: başarısız ("WS" ifadesi büyük küçük harf duyarlı olarak tanımlanmış)

AdditionalFilter : "WS=KAYSeRI123" sonuç: başarısız ("KAYSeRI123" ifadesindeki küçük e harfi nedeniyle, böyle bir varyasyon filtreleme ifadesinde yer almıyor)