Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width50%
Info

Ölçü ve Röleve sekmesi ölçülendirme işlemlerinde oluşan hatlar, değerler ve semboller için olması istenen ayarlamalar yapılır. Ayrıca röleve işlemindeki yazı boyları, alinman kriteri gibi parametrelerin ayarlandığı bölümdür.

Info
iconfalse
titleRöleve
SeçenekAçıklama
Dik Yazı Boyu (mm)

Yazı boylarını belirten değerdir. İstenilen değer buraya yazılabilir.

Expand
titleDetaylar

 

Nokta Adı Boyu (mm)

Nokta adlarının boyutunu belirten parametredir.

Expand
titleDetaylar

Alinman Kriteri

Alinmana Cephe Yaz işleminde verilen parametreye göre noktaların doğrunun üzerinde kabul edilmesiyle ilgili değerdir. Tabloda olduğu gibi alinman üzerinde 5cm uzaklığa kadar olan noktalar alinman üzerinde varsayılır.

Expand
titleDetaylar

 

Cephe/Kutur Yazıları Etkileşimli

Bu ikon aktif ise, Kutur Yaz işleminde kutur üzerine cephe bilgisi de yazılır.

Expand
titleDetaylar

Ara Mesafelerde 0'ları (Sıfırları) Kaldır

Bu ikon aktif ise, ara mesafe yazımlarında noktadan sonraki 0'ı yazmaz.

Expand
titleDetaylar

Info
iconfalse
titleÖlçü
SeçenekAçıklama
Çizgi Boşluğu (mm)Ölçülendirilecek objenin noktaları ile ölçü çizgilerinin başlangıcı arasındaki mesafeyi belirler, verilen değer kadar boşluk bırakılır. 
Çizgi Fazlalığı (mm)Ölçü çizgilerinin kesiştiği yerden taşan çizgi uzunluğunu belirler.
Sembol No

Ölçü çizgilerinin kesişme noktasındaki Sembol numarasıdır. Aktif sembol dosyasından sembol numarası seçilir.

Expand
titleDetaylar

Sembol Boyu (mm)

Ölçü çizgilerinin kesişme noktasındaki Sembolün boyunu belirler.

Expand
titleDetaylar

 

Yazı Boyu

Ölçü değerinin ekrana yazdırılacağı yazı boyunu belirler.

Expand
titleDetaylar

 

Açı Türü

Ölçme araçlarında kullanılacak açı türünü belirler. Grad ya da Derece seçenekleri vardır.

Expand
titleDetaylar

 

Ok Sembol Boyu

Daire yarıçapı yazdır ikonuyla çizdirilen ok başlığının boyuna olan uzunluğu belirler.

Expand
titleDetaylar

Ok Sembol Eni

Daire yarıçapı yazdır ikonuyla çizdirilen ok başlığının enine olan uzunluğunu belirler.

Expand
titleDetaylar

Column
width50%

Image RemovedImage Added