Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width50%
Info

Nokta ve Obje Seçimi sekmesi fare ile ilgili ayarlamaların yapıldığı menüdür.

Info
iconfalse
titleFare Tuşları Davranışı
SeçenekAçıklama
Sol Tuş Son İşlemi TekrarlasınEn son yapılan işlem tekrar yapılmak istendiğinde işleme girmeden fare sol tuşuna basılması yeterli olacaktır. Örneğin; Pencere Büyüt (Zoom) işlemi yapıldıktan sonra tekrar işleme girmeden fare sol tuşuna basılarak ardışıl olarak zoom işlemi gerçekleştirilebilir.
Info
iconfalse
titleKot(Z) Hesaplama

Netcad Nokta Seçim Aracı (?) ile nokta seçtiği zaman nokta kotu (Z) da hesaplar. Eğer bir nokta ya da çizgi yakalanır ise enterpolasyon yapılır.

SeçenekAçıklama
Modelden Kot Oku

Seçenek aktif yapıldığında, arazi modeli (üçgen model) üzerinde çalışılıyorsa oluşturulan doğru, çoklu doğru, spline ve noktaların kotları otomatik olarak hesaplatılacaktır. 

 

Expand
titleDetaylar

Noktalardan Kot Hesapla

Seçenek aktif yapıldığında, nokta dosyası üzerinde çalışılıyorsa oluşturulan doğru, çoklu doğru, spline ve noktaların kotları otomatik olarak hesaplatılacaktır.

Expand
titleDetaylar

Noktalardan Kot Hesapla Yarıçap

Noktalardan kot hesaplanırken burada verilen yarıçap içinde kalan noktalardan enterpole yapılır. Örneğin; atılan bir noktanın 100 m yarıçaplı çevresinde kotlu nokta yoksa o zaman bu noktaya kot üretilmeyecektir. 

 

Expand
titleDetaylar

 

 

Column
width50%

Image RemovedImage Added

Info
iconfalse
SeçenekAçıklama
Yaklaş/Uzaklaş Faktörü (>1) %Ekran üzerinde yapılan uzaklaş/yaklaş gibi işlemlerde her bir hareket için verilen yaklaşma-uzaklaşma oranıdır.
Kursor Boyu (Pixel)Nokta ve Obje Seçiminde kullanılan kursorun pixel cinsinden boyudur.
Kursor KalınlığıNokta ve Obje Seçiminde kullanılan kursorun pixel cinsinden kalınlığıdır.
Ayrıntı Görünme Kriteri (Pixel)Yazılar, Çizgi Tipleri ve diğer bazı ayrıntıları uzaktan görmek mümkün değildir. Netcad performans için bunları uzaktan daha basit çizer. Bu kriter basitleştirmenin hangi aşamada başlayacağını belirler.