Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width50%
Info
SeçenekAçıklama
Yedekleme AyarıKaydetme işlemi sırasında "Belirli Sayıda Kaydı Yedekle" veya "Tüm Versiyonları Yedekle" seçenekleri ile projelerin yedeklenmesini sağlamaktadır. Yedeklenen dosyalarda proje adı,kayıt tarihi ve zaman bilgisi tutulacak şekilde *.NCY uzantılı olarak kaydedilmesi sağlanılmaktadır. Örn: Proje.NCZ_(2018_12_04 16_21_58).NCY
Yedekleme Sayısı (1-100)Bu bölümde belirtilen sayı kadar dosya yedeği aynı dizinde oluşsacaktır. yedek sayısı belirtilen sayıdan fazla olursa en eski kayıtların silinmesi sağlanmaktadır.
Column
width50%

 Image RemovedImage Added