Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
panel

NETCAD WATERImage Added

borderStyle
Excerpt
dashed
hiddentrue

İçme Suyu Projelendirme Uygulaması

Localtab Group
Localtab
titleÖzellikler
activetrue
Section
Ncspot

'NETCAD/WATER

içmesuyu

', içmesuyu projelendirme modülüdür. 'Cazibeli','Terfili' İSALE ve 'Açık','Kapalı' ŞEBEKE sistemlerinin çözümü ile bütünleşik çözüm sunar. NETCAD/WATER ile küçük ölçekli isale hattı çözümlerinden, geniş kapsamlı karmaşık şebekelere kadar, her türlü içmesuyu proje işlemleri hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

  

NETCAD/WATER içmesuyu projelerinin ilgili kurumların (Su ve Kanalizasyon İdareleri, il Özel İdareleri, İlbank..vd.) şartnamelerine uygun olarak çözülebilmesini sağlar.

HARDY CROSS;

İçme

 içme suyu kapalı şebeke çözümlerini hardy cross yöntemine göre gerçekleştiren opsiyondur.Şebeke çözümlerinde farklı yük kaybı formüllerini kullanarak, sürtünme sonucu oluşan yük kayıplarını minimumda tutar; basınçlı boru ağları içinde hidrolik hesaplamaların ve su davranışının uzatılmış periyodik

simülasyonunu

simülasyonu ile hidrolik modellemesini gerçekleştirir.

IH_ENH; İçme suyu projelerinde kaynaktan alınan suyu pompalamak için kullanılan pompayı çalistiran trafoya, elektrik iletmek için tasarlanan projelerin yapımlarını kolaylaştıran opsiyondur. (TEIAŞ)

Image Removed

Localtab Group
verticaltrue
Localtab
titleTeknik Özellikler
activetrue

İSALE ve ŞEBEKE ÇÖZÜMLERİ İÇİN;

Altyapı projelerinin CBS ile tam uyumlu yapıda üretilmesini, bu sayede içmesuyu projelerinin altyapı bilgi sistemleri kapsamında yönetilebilmesini sağlar. 

  

Netcad/Water
Section
Column
width50%

Akıllı Sayısallaştırma Yapısı Sayesinde İçmesuyu Projeleri CBS(GIS) ile Tam Uyumlu Yapıda Üretilir

NETCAD/WATER, içmesuyu projelerinin coğrafi bilgi sistemleri ile tam uyumlu yapıda üretilmesini, bu sayede projelerin altyapı bilgi sistemleri kapsamında yönetilebilmesini sağlar.

 Veritabanı

 Veritabanı bağlantılı olarak oluşturulan içmesuyu proje elemanlarının hız, boru çapı, hesap debisi gibi hidrolik

değerlerlerine  göre

değerlerlerine  göre tematik haritalanması, etiketlendirilebilmesi ve birçok CBS analizi ile değerlendirilmesi mümkündür.

İçmesuyu projelerinin 'İsale' ve 'Şebeke' sistem çözümlerini baştan sona gerçekleştirir. 

Proje sonuçlarına ilişkin tüm detaylar anında sorgulanabilir ve raporlanabilir yapıdadır.

 

Dinamik ve akıllı sayısallaştırma yapısı sayesinde kolaylıkla oluşturulabilen kaynak,pompa, depo,boru, düğüm, vana vb. proje elamanlar belirlenen yoğunluk bölgeleri, basınç katsayıları ve talep seyirlerine göre her ölçekteki kırsal ve kentsel içmesuyu projesi için sınırsız sayıda dinamik olarak oluşturulurlar.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ImONCdAOTfs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LIzCoyNA19k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Image Added

Section
Column
width50%

Image Added

Column
width50%

İsale ve Şebeke Sistem Çözümleri Tüm Aşamaları ile Mevzuatlar ve İlgili Kurum Standartları ile Tam Uyumlu Yapıda Gerçekleştirilir

NETCAD/WATER 'Cazibeli','Terfili' İSALE ve 'Açık','Kapalı' ŞEBEKE sistemlerini alternatif yöntemlerle çözerek içmesuyu projeleri için bütünleşik bir çözüm sunar.

Tüm hidrolik hesaplamalar isale ve şebeke özelliklerine göre otomatik olarak gerçekleştirilirler.

Kapalı şebeke sistemlerini 'Ölü Nokta' ve 'Hardy Cross' yöntemleri ile çözebilir.

Akıllı sayısallaştırma yapısı sayesinde içmesuyu projeleri kolaylıkla üretilebilirler.

Dinamik ve akıllı sayısallaştırma yapısı sayesinde kolaylıkla oluşturulabilen kaynak,pompa, depo,boru, düğüm, vana vb. proje elamanlar belirlenen yoğunluk bölgeleri, basınç katsayıları ve talep seyirlerine göre her ölçekteki kırsal ve kentsel içmesuyu projesi için sınırsız sayıda dinamik olarak oluşturulurlar.  

Hazır ve olası tüm boru tiplerini içeren boru kütüphanesi ve kullanıcı tanımlı yeni boru tipi oluşturma olanağı

İçmesuyu projeleri için olası 400+ boru tipini içeren boru kütüphanesinden seçilebilen borular ile, boru çapı tayinleri dinamik olarak gerçekleştirilir.

Mevcut boru kütüphanesine -özel üretimle üretilen boru türleri de dahil olmak üzere- tüm boru tipleri kolaylıkla eklenerek eleman kütüphanenesi genişletilebilir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/x-z0_1JJC6Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Tüm Hidrolik Hesaplamalar İsale ve Şebeke Özelliklerine Göre Otomatik Olarak Gerçekleştirilir

İsale ve şebeke çözümlerinde basınç, yük kaybı ve pompa hesaplamaları, hız ve debi tanımlamaları, boru çapı tayinleri, atü kontrolleri, sanat yapısı atama işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilir.

İsale hattı çözümlerinde pompa tipi ve gücü otomatik belirlenir, arıza durumunda olası pompa süpresyon ve depresyon hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirilir ve sonuçlar anında raporlanır.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/C3xHm-uwMFI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Image Added

Section
Column
width50%

Image Added

Column
width50%

Hardy Cross Şebeke Çözümleri Tüm Aşamaları İle Baştan Sona Gerçekleştirilir

Zaman dilimlerine göre 'talep seyirleri' tanımlanabilir. Hardy Cross çözümü ile yoğunluk bölgeleri ve varsa basınç katlarına göre sisteme tanımlanan debi, boru uzunluklarını dikkate alarak her bir düğüme talep seyirlerine göre dağıtılır.

Periyodik simülasyon ve Hidrolik Modelleme işlemleri gerçekleştirilir.  Hardy Cross çözümü ile oluşturulan projelerin periyodik simülasyonu gerçekleştirilebilir. Akış hızı, yük kaybı, debi vb. hidrolik değerler tematik olarak istenen zaman aralığına göre simüle edilebilirler; bu sayede örneğin akış hızlarının fazla olduğu saatler tanımlanan zaman aralıkları için simülasyon içerisinde izlenebilir.

Proje parametreleri sayesinde tek seferde tanımlanan hidrolik ve geometrik proje değişkenleri proje sürecine dinamik olarak yansır. Analiz ayarları sayesinde kullanılacak debi birimi, yük kaybı formülü, simülasyon süreleri, basınç ve hız ayarları, boru seçim parametreleri tek seferde projelere tanımlanabilirler.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/h7KoaECOKWw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LSy1_R_FEDk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/k4q6gztWpss" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Hidrolik ve Geometrik Kontrol Fonksiyonları

İsale hatlarında;  hız ve basınç kontrolleri, atü kontrolleri, süpresyon depresyon darbe hesap kontrolleri otomatik olarak yapılır

Şebeke çözümlerinde; hız ve basınç, yük kaybı, atü, boru uygunluğu ve geometri kontolleri,kör nokta basınç ve kapalı göz hesap kontrolleri otomatik olarak yapılır

Kontrol işlemleri sayesinde olası hidrolik ve geometrik hataların önüne geçilmiş olunur.

Nüfus hesaplamaları dinamik olarak yapılır, bu sayede ihtiyaç debileri ve depo hacimleri proje gereksinimine göre otomatik hesaplanırlar.

İçmesuyu projeleri için proje yılına ilişkin projeksiyon nüfus hesaplamaları İlbank standartlarında dinamik olarak yapılır, Nüfus bilgisine göre dinamik hesaplanan ihtiyaç parametreleri ve seçilen depo tipi de dikkate alınarak 'proje ihtiyaç debisi' ve 'depo hacmi' otomatik olarak  hesaplanır.

Dinamik profil özelliği ile proje üretim sürecinde kontrollü tasarım sağlanır

Maliyeti düşürmek için mümkün olduğunca cazibeli çözülmesi istenilen içmesuyu projelerinde hat çizimi sırasında kullanılan dinamik profil ile hattın profili ve enkesitleri anlık olarak izlenilebilir. Hattın tasaımı bu profile göre gerçekleştirilerek daha çizim işlemi sırasında proje kontol altına alınmış olur.

Sayısallaştırılan güzergahlar üzerinden alınan dinamik profil listesinde, debi tanımı ile otomatik boru çapı tayini, işletme ve statik basınçların hesabı, kontrolleri ve güncellemelerini yapabilir.

İsale hatlarında otomatik  tayin edilen sanat yapılarının (vantuz, tahliye, maslak(BKV)) düzenleme işlemleri de profil üzerinde dinamik olarak gerçekleştirilebilir.

Mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CKYZC_JalvQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Image Added

Section
Column
width50%

Image Added

Column
width50%

Hazır Boru Kütüphanesi & Kullanıcı Tanımlı Boru Tipi Oluşturma Olanağı

İçmesuyu projeleri için olası 400+ boru tipini içeren boru kütüphanesinden seçilebilen borular ile, boru çapı tayinleri dinamik olarak gerçekleştirilir. Boru kütüphanesinde farklı sınıflarda düktil borularda yer almaktadır.

Mevcut boru kütüphanesine -özel üretimle üretilen boru türleri de dahil olmak üzere- tüm boru tipleri dalga yayılma hızları (selerite katsayıları) dahil olmak üzere kolaylıkla eklenerek eleman kütüphanesi genişletilebilir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sZ0D4654TWg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Mevzuat ve Yönetmeliklere Uygun Gelişmiş Proje Çıktıları & Raporlamalar

İsale ve şebeke çözümlerine ilişkin standartlar doğrultusunda, içmesuyu projeleri için gerekli tablolar, raporlar, metrajlar ve plan çizimleri oluşturulabilir.

Hesap tabloları, depo sonuç raporu, pompa hesap tablosu, pik faktör tablosu, simülasyon düğüm bilgileri, düğüm detayları, armatür tablosu, plan ve dirsek çizimler, isale ve şebeke çözümlerine ait profil ve

paftalarıi

paftaları vb. proje çıktıları mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapıda otomatik olarak oluşturulabilir.

Kapalı Şebeke Çözümlerinde Ölü Nokta Tespiti Otomatik Olarak Yapılır.
Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YDUUwTHdRbw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Image Added

Section
Column
width50%

Image Added

Column
width50%

Dinamik Nüfus Hesaplama Yeteneği ile Otomatik İhtiyaç Debisi ve Depo Hacim Hesaplamaları

İçmesuyu projeleri için proje yılına ilişkin projeksiyon nüfus hesaplamaları İlbank standartlarında dinamik olarak yapılır, Nüfus bilgisine göre dinamik hesaplanan ihtiyaç parametreleri ve seçilen depo tipi de dikkate alınarak 'proje ihtiyaç debisi' ve 'depo hacmi' otomatik olarak  hesaplanır.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OMHNcs2iKYg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Kapalı Şebeke Çözümlerinde 'Ölü Nokta Tespiti' Otomatik Olarak Yapılır

Ölü nokta ile çözülen kapalı şebeke çözümlerinde, her bir göz için sisteme her bir koldan giren suyun hesap debilerini, yük kayıplarını, boru çaplarını ve cinslerini sonsuz iterasyonda hesaplayarak ölü nokta için en uygun yeri tayin eder.  Bu sayede yük kayıpları farkının en az olduğu noktayı bularak kapanma hatalarını minimize etmiş olur. İterasyonlarda bulunan sonuçlar İlbank standartlarındaki statik basınç, işletme basıncı, min/max hız değerleri..vb. parametrelere uygun olarak hesaplanır. Bu hesaplamalar proje ve şartname

gereksinimelrine
Expand
title5.1.1.900/06.01.2012
  • Netcad 5.2 GIS ile uyumludur.
  • Şebeke çözümleri penceresinde ağaç yapısının olduğu sol bölümde sağ tuş menüsüne "Hepsini Aç" ve "Hepsini Kapat" işlemlerinin eklendi.
  • Şebeke çözümleri=>Hidrofor Hesapları penceresinde alt satırdaki "Basınc Ayar" butonunu "Basınç Ayar" olarak değiştirildi.
  • BKV Pay/Payda değerlerinin girilmesinde Kırma Oranının 0-1 arasında olmasının kontrolü sağlandı.
Expand
title5.1.1.850 /04.08.2011
  • Netcad 5.2 GIS ile uyumludur.
  • Terfili/Cazibeli sistemlerde eski proje açılmak istendiğinde projeye ait bilgilerin geldiği tabaka isminin sıfır tabakasından farklı, bizim vermiş olduğumuz bir tabakada çizdirilmesinin sağlandi.
Expand
title5.1.1.550 /09.12.2010
  • Netcad 5.2 GIS ile uyumludur.
  • Hardy-Cross metodu için çizime bağlı geometrik kontrol sisteminin oluşturulması sağlandı.
  • Şebeke hesap planı çiziminde yerleştirilen su akış yönü oku 2 parçadan oluşuyor, editlemeler için tek parça olması sağlandı
Expand
title5.1.1.503 /18.06.2010
 • Depo Hacim Hesaplarının iller bankası yöntemi olan çoğalma katsayısı üzerinden de hesaplanması sağlandı.
 • Terfili-cazibeli sistem çözümlerinde, değişen kazı derinliklerine göre kazı metrajının alınabilmesi sağlandı.
 • Terfili sistem çözüm ekranında kazı derinliğinin gösterilmesi sağlandı.
 • Terfili sistem çözümünde güzergah üzerinde belirlenen nokta aralıklarında boru çapının toplu olarak değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Terfili Sistem Çözümünde motopompa ait hesaplamalarda Hm değerinin kullanıcı tanımlı olarak düzenlenebilmesi sağlandı.
 • Terfili Sistem çözümünde, Baş ve Ara Noktalarda Darbe Hesabı raporunda yer alan a/g değerleri boru cins ve atülerine göre yeniden düzenlendi.
 • Şebeke çözümlerinde, Min. Tali ve Esas boru seçeneklerinde verilen minimum kriterlere göre boru çapı hesaplaması, geliştirilerek yeniden düzenlendi.
 • Şebeke çözümlerinde hesaplanan Armatür tiplerinin seçilen boru tiplerine uygun bir şekilde belirlenmesi sağlandı.
 • PE için 80/90 boru çapından küçük parçalara elektrofizyon, büyük parçalara alınkaynağı seçimi otomatik olarak yapılmakta ve buna ait parçalar kullanılmakta.
 • PE borularda 45 derecenin altındaki açılar hesaplara katılmayacak şekilde çizim parametrelerine seçenek eklendi.
 • Şebeke çözümlerinde depo ya ait hacim ve DKK gibi bilgiler etiket olarak yazdırılmakta.
 • Şebeke Hesap tablosu BKV kullanılan durumlar için düzenleme yapılarak geliştirildi.
 • Hardy Cross metodunda boru çapı hesabı için kullanılmak istenen boru cinsi seçimi yapılabilmekte.
 • Hardy Cross metodu için çizime bağlı geometrik kontrol sisteminin oluşturulması sağlandı.
 • Hardy Cross metodunda analiz sonuçları için veritabanı şablonu geliştirildi.
Expand
title5.0.3.483 /19.12.2009
 • Hazen-Williams, Darcy- Weisbach ve Chezy-Manning formüllerini kullanarak; sürtünme sonucu olusan sebekedeki yük kaybini hesaplayarak, bu yetenekleri içeren özgün hidrolik analiz motoru,
 • Otomatik boru çapi hesabi,
 • Su yükü ve su akis orani arasindaki iliskiyi inceleyen bir pompa egrisi, su seviye fonksiyonunda, depo hacminin nasil degistigini ifade eden hacim egrisi ve yük kaybi egrisi tanimlayabilme imkani,
 • Zamana göre belirledigimiz kriterler çerçevesinde, her bir dügüm noktasi için ayri ayri talep seyri olusturabilme ve dügüm noktalarindaki talep degerlerinin zamana bagli degisimi modelleyebilme imkani. Sebekenin her bir zaman araligindaki talep seyrinin ayni zamanda, grafik ekranda da tematik olarak görüntülenebilme imkani,
 • Sistemdeki borularin yogunluklarini sayisallastirilan alanlar için otomatik tanimlayabilme olanagi,
 • Dügüm noktalari debilerinin otomatik hesabi: Boru yari uzunluklari kullanilarak sisteme verilecek tek bir ihtiyaç debisinin dügüm noktalarina otomatik dagitilmasi. Basinç katlari hesabindan elde edilen debi degerlerinin dügüm noktalari debi hesabinda otomatik olarak kullanilabilme imkani
 • Dügüm Taleplerinin hesaplanmasinda yogunlugun borulara atanarak çözülmesi isteniyordu. Ilk düzeltmede dügümlere yogunluk degeri verilirken su anda sayisallastirma ile borular seçiliyor ve yogunluk degerleri borulara ataniyor.
 • Hesap, insaat, taslak plan çizimlerinin alinmasi,
 • Veritabani tablolarindan word, excell formatinda rapor alabilme imkani, analiz raporu, hiz ve basinç kontrolü raporu, dirsek çizimleri ve dirsek tablosunun alinmasi,
 • Proje olusturmada, proje açmada ve alt proje seçmede getirilen kullanici dostu, akilli editörler, dosya açip saklarken saglanan hiz ve kolayliklar, blok dosyalarinin proje açilirken otomatik yüklenmesi vb.,
 • Farkli çözüm arayüzlerinde standart hale getirilen menüler,
 • Tüm uygulamalarda kullanilan ortak ve tek boru kütüphanesi,
 • Hizlanan editörler ve çözümler: Atü Seçim editörlerinin ve terfili sistem süprasyon-deprasyon hesabi ve boru çap ve atülerinin bulunmasi, atü kontrolü'nün vb. hizlanmasi,
 • Cazibeli sistem profil listesinde kazi derinliklerinin belli bir aralikta seçilebilmesi,
 • Depo hacim hesabinda program tarafindan hesaplanan bölümlere kullanici müdahalesi imkaninin getirilmesi, kullanici tarafindan girilen her degerin formüllerde ve debi hesabinda kullanilmasi,
 • Depo hacim hesabina özel debi satirinin eklenmesi, özel debinin depo hesabina katilmasi,
 • Depo hacimleri, giris ve krepin kotlarinin güncellenmesi ve listelerin yenilenmesi,
 • Sebeke Çözümlerinde Hesap, Insaat ve Taslak Planlarinin çizimlerinde dügüm çizimlerinin sadelestirilmesi ve buna bagli olarak hesap tablosunun ve dügüm detaylari çizimlerinin güncellenmesi,
 • Projenin istenen her aninda proje parametreleri degerlerini kullanarak antet dosyasi ekleme imkani,
 • Hava kazani hesabinin eklenmesi, hmim, hmax ve hsd degerlerinin kullanici tarafindan girilebilme ve süprasyon-deprasyon raporunda görüntülenebilmesi,
Localtab
titleÜrün Görselleri

Gallery
columns2
Image Removed

Localtab
titleTanıtım Materyalleri
 
Localtab
titleMakaleler
Navigation Mapmakale/netcad_waterwrapAfter2cellHeight60cellWidth200 Localtab
titleBaşarı Öyküleri
Navigation Mapbasari/netcad_waterwrapAfter2cellHeight60cellWidth200
Localtab
titleReferanslar
 
Panel
titleBGColor#5C75A9
titleKullanıcı Kitlesi
titleColor#FFFFFF
 • Su ve Kanalizasyon İdareleri
 • Belediyeler
 • İl Özel idareleri
 • İlbank
 • DSİ
 • Üniversiteler
 • Mühendislik Firmaları
 • Harita Firmaları
 • İnşaat Firmaları
Panel
HTML
 <iframe width="360" height="200" src="//www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLrD9FRJJK3rxjmELmhkDfEepN5oem7Pej" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Panel

Children Display
alltrue
depth2

 

 

gereksinimlerine göre kullanıcı tanımlı olarak da değiştirilebilir.

HARDY CROSS ŞEBEKE ÇÖZÜMLERİ İÇİN;

Zaman Dilimlerine Göre Talep Seyirleri Tanımlanabilmesi

Hardy Cross çözümü ile yoğunluk bölgeleri ve varsa basınç katlarına göre sisteme tanımlanan debi, boru uzunluklarını dikkate alarak her bir düğüme talep seyirlerine göre dağıtılır.

Periyodik Simülasyon İşlemleri Gerçekleştirilir.  

Hardy Cross çözümü ile oluşturulan projelerin periyodik simülasyonu gerçekleştirilebilir.

Akış hızı, yük kaybı, debi vb. hidrolik değerler tematik olarak istenen zaman aralığına göre simüle edilebilirler; bu sayede örneğin akış hızlarının fazla olduğu saatler tanımlanan zaman aralıkları için simülasyon içerisinde izlenebilir.

Proje parametreleri sayesinde tek seferde tanımlanan hidrolik ve geometrik proje değişkenleri proje sürecine dinamik olarak yansır. 

Analiz ayarları sayesinde kullanılacak debi birimi, yük kaybı formülü, simülasyon süreleri, basınç ve hız ayarları, boru seçim parametreleri tek seferde projelere tanımlanabilirler.

Localtab
titleSürüm Notları
Expand
title6.0.0 / 15.11.2013
 • Netcad 6.0.0.2237 (GP12) ile uyumludur.
 • Cazibeli sistem çözümünde, profil listesi içerisinde yapılan işlemlerin kaydedilmesi ve sonra kalınan noktadan tekrar açılıp düzenlemelere devam edilebilmesi sağlandı.
 • Hardy-Cross işlemleri içerisine Özel Hidrolik Kurallar Menüsü eklendi. Bu sayede şebekeye istenilen çalışma yapısının tanımlanabilmesi (örneğin, depodaki su seviyesinin 2m altına indiği durumlarda pompanın otomatik olarak çalışmaya başlaması vb.) sağlandı.
 • İsale hatlarında hız kriterlerinin kullanıcı tanımlı olarak ayarlanabilmesi sağlandı.
 • Kazı metrajı için Parametreler kısmına Kazı Genişliği değerlerinin girilebildiği bir sekme eklendi.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.

   

  Expand
  titleVideo
  HTML
  <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/N9ALQa7nDvA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  Column
  width50%

  Image Added

  Section
  Column
  width50%

  Image Added

  Column
  width50%

  'Dinamik Profil' Yeteneği Sayesinde Proje Üretim Sürecinde Kontrollü Tasarım

  Maliyeti düşürmek için mümkün olduğunca cazibeli çözülmesi istenilen içmesuyu projelerinde hat çizimi sırasında kullanılan dinamik profil ile hattın profili ve enkesitleri anlık olarak izlenilebilir. Hattın tasarımı bu profile göre gerçekleştirilerek daha çizim işlemi sırasında proje kontol altına alınmış olur.

  İsale hatlarında suyun alındığı kot ve debiye göre vantuz, tahliye, maslak(basınç kırıcı) gibi sanat yapılarının yer tayinleri otomatik  olarak gerçekleştirilir. Kullanılan boru cinsi ve dayanımına göre hidrolik hesaplamalar profil üzerinden dinamik olarak yapılır.

  Expand
  titleVideo
  HTML
  <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZDTDhwVq9eM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  Localtab
  titleYardım ve Dokümanlar
  Section

  Image Added

  Section
  Column
  width50%
  Info
  iconfalse

  Children Display
  pageNETCAD/WATER
  alltrue
  depth3

  Column
  width50%
  Info
  iconfalse
  titleÖrnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

  Content by Label
  showLabelsfalse
  excerpttrue
  labelswater_uygulama
  showSpacefalse
   

  Info
  iconfalse
  titleEğitim İçerikleri

   

  Content by Label
  showLabelsfalse
  excerpttrue
  labelswater_egitim
  showSpacefalse

  Info
  iconfalse
  titleİndirilebilir Dokümanlar

  NETCAD/WATER Yardım (PDF)

  Section
  Info
  iconfalse
  titleTeknik Videolar
  Expand
  titleCBS ile Tam Uyumlu Netcad Water
  HTML
  <iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ImONCdAOTfs?list=PLrD9FRJJK3rxjmELmhkDfEepN5oem7Pej" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  Localtab
  titleReferanslar
  Section
  Column

  Haberler

  Content by Label
  reversetrue
  showLabelsfalse
  max5
  sortcreation
  labelshaber,netcad/water
  showSpacefalse
  operatorAND

  Section
  Column

  Başarı Hikayeleri

  Section
  Column
  width20%

  Image Added

  Antalya Su ve Atıksu Dairesi

  Konyaaltı - Serbest Bölge Kapalı Şebeke İçmesuyu Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü

  Ziyaret Beldesi Hardy Cross İçmesuyu Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  Hel-Daş İnşaat

  Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Kapalı Şebeke İçmesuyu Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi

  Anamur - Güleç Mahallesi Açık Şebeke İçmesuyu Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi

  Bergama ve Kiraz Bölgeleri İsale ve Şebeke İçmesuyu Projeleri

  Section
  Column
  width20%

  Image Added

  Çorum Su ve Kanalizasyon İdaresi

  Zafer - Aksaray Sokaklar İçmesuyu Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  Siirt İl Özel İdaresi

  Siirt Şirvan İlçesi İncekaya Grup İçmesuyu Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  Köroğlu Mühendislik

  Küçükçekmece "Bluelake" Hidroforlu İçmesuyu Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  Osmaniye İl Özel İdaresi

  Kadirli Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu 2. Kısım 1. Grup Şebeke İletim Hattı Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  Giresun İl Özel İdare

  Giresun Yağlı Dere Küçükköy İçmesuyu Projesi

  Section
  Column
  width20%

  Image Added

  Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi

  Mardin Mazıdağı Karaalanı Köyü İçmesuyu Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi

  Eskişehir Alpagut Mahallesi / İçmesuyu Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  Batman İl Özel İdaresi

  Gercüş Ardıçlı Terfi Hattı İçmesuyu Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  Düzce İl Özel İdaresi

  Gercüş Ardıçlı Terfi Hattı İçmesuyu Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi

  Onikişubat - Dadağlı Mahallesi İçmesuyu Projesi

  Section
  Column
  width20%

  Image Added

  Hakkari İl Özel İdaresi

  Hakkari Yüksekova Demirkonak Köyü İçmesuyu Projeleri

  Column
  width20%

  Image Added

  Ardahan İl Özel İdaresi

  Yalnızçam Köyü İçmesuyu Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  Aksaray İl Özel İdaresi

  Aksaray İli Merkez Acıpınar Köyü İçmesuyu Projeleri

  Column
  width20%

  Image Added

  Çanakkale İl özel İdaresi

  Lapseki Şahinli Köyü İçmesuyu Projesi

  Column
  width20%

  Image Added

  Çankırı Su ve Kanalizasyon İdaresi

  Çankırı Saçak Beldesi - İçmesuyu Projesi

  Section
  Column
  width20%

  Image Added

  Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi

  Ayvadere ve Akçaköy İçmesuyu Projeleri