Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width60%
Info

Projeye ait tüm şebekenin profilini çıkartmaya yarayan işlemdir. En alt kademe borulardan en üst kademeye doğru profiller oluşturulurlar. Bu işleme girildiğinde Profil parametreleri penceresi ekrana gelecektir. Bu pencereden gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra ekran üzerinde profilin alınacağı yer gösterilerek, şebeke profili al işlemi tamamlanır.

 

Column
width40%

Image Added