Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width60%
Info

Projeye ait tüm parsellerin profilini çıkartmaya yarayan işlemdir. İşleme  İşleme girildiğinde Profil Parametreleri penceresi ekrana gelen  gelecektir.

Bu pencereden gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra açılan PROFIL.NCZ dosyası, proje ekranı üzerinde profilin alınacağı yer gösterilerek, parsel profili al işlemi tamamlanır.

Tamam butonu ile işleme devam edildiğinde Yeni bir Profil .NCZ ekranı gelecek ve buraya çizim gerçekleşecektir. 

Column
width40%

Image Removed Image Added

Image Removed