Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width60%
Info

Seçilen borudan, projede tanımlanan deşarj hattına kadar olan boruların profilini çıkartan işlemdir.   Ana boruya kadar profil al işlemine girildiğinde istenilen borular arasında profil çizimi isteniyor ise, başlangıç borusu ve bitiş borusu seçildiği taktirde bu borular arasında profil alacaktır.

Column
width40%

Image Removed

 Image Removed

 

 

 

Image Added