Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt
Section
Column
width100%

 Eğri Geçir

Column
width60%100%
info
Info
iconfalse

Eğri Geçir işlemi ile üçgen model üzerinden eş yükselti eğrileri (münhani = izohips) oluşturulur.

Info

Üçgen modelin tamamı kullanılarak eş yükselti eğrileri oluşturulabileceği gibi sadece seçilen bölgedeki eğrilerin oluşması da sağlanabilir. Bunun için işlemin üçgen model seçimi esnasında Obje Seçim Aracı (?) kullanılabilir.

Üçgen model üzerinden eğri geçirilmeden arazi hakkında bilgi sahibi olmak için Hızlı Eğri Çiz (?) özelliği kullanılabilir.

Info
ÖzellikAçıklama


Eğri Geçir

Zmin; üçgen model üzerindeki minimum kot bilgisi okunur. İstenirse kullanıcı tanımlı değiştirilerek istenilen minimum kot bilgisinden itibaren eğri oluşturulması sağlanır.

Zmax; üçgen model üzerindeki maksimum kot bilgisi okunur. İstenirse kullanıcı tanımlı değiştirilerek, istenilen maksimum kot bilgisine kadar eğrinin oluşturulması sağlanır.

Zartış; eşyükselti eğrilerinin kaç metrede bir oluşturulacağı belirlenir. Proje ölçeğine bağlı olarak değişkendir. Örneğin: 1/1000 ölçeğinde 1 m. kullanılmalıdır.

Eğrileri Basitleştir

Eğrilerin verilen değer kapsamında basitleştirilmesi sağlanır. Dikkate alınması için seçeneğin işaretlenerek aktif hale gelmesi sağlanmalıdır.

Noktaların Hatlara Olan Uzaklığı; basitleştirme işleminde dikkate alınacak noktalar arası uzaklık değeri girilir.

Tabaka Adıİşlem sonrasında oluşacak eş yükselti eğrilerinin kaydedileceği ana tabaka adı girilir.
25 Metreleri AyırEş yükselti eğrilerinin artış katlarına göre farklı tabakalarda kaydedilmesi sağlanır. Seçenek aktif hale getirlmesi durumunda tabakalar otomatik oluşacaktır.
Kota Göre RenklendirSeçenek aktif hale getirilir ise eğrilerin kot bilgilerine göre tematik özelliği kullanılarak oluşturulması sağlanır.

 

Zmin , Zmax değerleri yerine süzgeç kullanarak tek bir münhaninin veya birden fazla istenen münhaninin çizilmesi sağlanabilir. Bunun için Netcad standart süzgeç yapısı kullanılır.

Column
width40%

Image Removed

Image Added