Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width100%
Info
iconfalse

Eğri Temizle (2 Doğru) işlemi; yol, kanal, uçları açık şev gibi birbirine paralel giden hatlar arasındaki eğrilerin temizlenmesi için kullanılır.

Info

Şev hatları doğrulardan oluşmuş ise, hattın bir ucundan başlanır ve ardışıl olarak diğer uca kadar Nokta Yakalama Aracları (?) yardımıyla gösterilir. Sağ tuş ile diğer hat gösterimine geçilir. Hat gösterimleri sonrasında sağ tuş ile temilzme işlem tamamlanır.

Şev hatları çoklu doğru ile oluşturulmuş ise, hatlar sırasıyla seçilerek işlem uygulanır.

Image Added

 

Image Removed