Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt
Section
Column
width100%

 Eğrilere Kot Yaz

Column
width60%100%
Info
iconfalse

Eş yükselti üzerine yükselik değerlerinin yazdırılması sağlanır.

Note

Katmanlar altında tabakası açık olan eğriler için işlem uygulanır ve her bir kot değeri ayrı kot artış tabakalarına yazılır.

Kot değerleri eğri artış yönüne bağlı olarak ekrana yazılır.

Info
ÖzellikAçıklama
Yöntem

Eğri Boyunca Periyodik; ilk yazı ve periyot değerlerine göre eğri üzerinde kot bilgilerinin yazılması sağlanır.

Çizgiyi Kestiği Yerlerde; eş yükselti eğrileri üzerinden gösterilecek hat boyunca kot bilgilerinin yazılması sağlanır.

İlk YazıKot bilgisinin eğrinin başlangıcından itibaren kaçıncı metresinden itibaren yazılacağı belirlenir.
Periyotİlk yazı mesafesine yerleştirilen kot yazısından sonra kot değerlerinin yazılacağı tekrarlanma aralık değeridir.
Yazı BoyuKot değeri yazı boyudur. mm cinsinden değer girişi yapılır.
Warning

Eğriler üzerindeki kot değerleri, arazinin artan eğimi doğrultusunda yazılır. Bu nedenle yönetmeliklere uygun kot değerlerinin yazılabilmesi için; Eğrilere Kot Yaz işlemi sırasında üçgen modelin olduğu tabakanın görünürlülüğü açık olmalıdır.

Column
width30%
 Image Removed

Image Added