Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Imar ve Kadastro Uygulamaları

HESAP

NETMAP

İmar ve Kadastro Uygulaması

NETÇAP

Otomatik Belge Oluşturucu

NETKAMU

Yol / Kanal / Gölet Kamulaştırma Uygulaması

NETTOP

Arazi Toplulaştırma Uygulaması 

 

 

  • No labels
Page: HESAP Page: NETMAP Page: NETÇAP Page: NETKAMU Page: NETTOP