Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Imar ve Kadastro Uygulamaları

HESAP

Temel Koordinat Hesapları ve Paftalama Yazılımı

NETMAP

İmar ve Kadastro Uygulaması

NETÇAP

Otomatik Belge Oluşturucu

NETKAMU

Yol / Kanal / Gölet Kamulaştırma Uygulaması

NETTOP

Arazi Toplulaştırma Uygulaması 

 

 

  • No labels
Page: HESAP Page: NETMAP Page: NETÇAP Page: NETKAMU Page: NETTOP