Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sayısal Arazi Modeli Oluşturma

Icon

Sayısal arazi modeli (SAM), bilgisayar ortamında yapılacak çalışmalara esas olmak üzere yeryüzünün sayısal olarak gösterimidir. Sayısal arazi modelinin oluşumu için arazi üzerinde konum ve yükseklikleri bilinen dayanak noktalarına ihtiyaç vardır.

SAM üretimine yönelik kullanılan birçok yöntem (En yakın komşu, Ağırlıklı ortalama, Polinom, Multikuadrik, En küçük eğrilikli yüzey ve Üçgenlerde lineer enterpolasyon vd.) tercih edilmektedir. Bu yöntemlerden en çok tercih edilen yöntem olan üçgen model rastgele alınmış kotlu noktalardan sayısal arazi modeli üretimine yönelik yöntemlerden birisi ve en çok kullanılanıdır. Üçgen model de olabildiğince eşit açılı eşit kenarlı üçgenler oluşur.

Uygulamada, excel formatında kaydedilmiş ve araziden toplanmış nokta geometrisinde kayıtlı veriler kullanılacaktır.


1. Uygulama Menüsü / Ekle / Dosya Ekle işlemine gidiniz. Açılan Dosya Ekle penceresinde dosya biçimi Vektör Dosyalar seçiniz ve ilgili Excel dokümanını seçerek Ekle butonu ile işlemi tamamlayınız.

2. Açılan Excel Koordinat Bilgileri penceresinde Veri Başlangıç Satırı değeri “2” giriniz ve Tamam butonu ile işlemi sonlandırınız. İşlem sonrasında Katman Yöneticisi altında otomatik olarak NOKTA adında tabaka oluştuğunu ve aktarılan noktaların grafik ekrana geldiğini gözlemleyiniz.

3. Kot değerlerine sahip nokta verilerinden sayısal arazi modelinin oluşturulması için Netsurf / Arazi Modeli Araçları / Üçgen Oluştur işlemine giriniz. İşlemin devamında üçgenleme yapılacak koordinat noktalarını, proje ekranın üst köşesinde yer alan Hızlı Seçim Araçları / Tümünü Seç butonunu kullanarak seçiniz ve fare sağ tık ile seçim işlemini sonlandırınız. 

Icon

Üçgen Oluştur hakkında detaylı bilgi için (question)


4. Açılan Üçgen Oluştur penceresinde örnek uygulama için En Uzun Üçgen Kenarı değerine 1000 giriniz. Tamam ile işleme devam ediniz. 

5. İşlem sonrasında Tabakalarda UCGEN_MODEL tabakası ve ekranda üçgen objelerinin oluştuğu gözlenir. 

Icon

Üçgen Oluştur işlemi sonucunda tabakalarda otomatik olarak UCGEN_MODEL ve BOZUK_UCGEN tabakaları oluşmaktadır. Üçgen Modeli Parametreleri penceresinde girilen ara değerler dışında kalan üçgenler, bozuk üçgendir. Bozuk üçgenler belirlemiş olduğumuz kriterler dışında kalan üçgenler olduğu için kullanılmayacağından tabakalardan gözü kapatılır.


6. Vektörel obje olarak eş yükselti eğrilerinin oluşması ve tabakalarda kaydedilmesi için Netsurf / Eğri / Eğri Geçir işlemine giriniz. Proje ekranın üst köşesinde yer alan Hızlı Seçim Araçları / Tümünü Seç butonunu kullanarak tüm üçgenleri seçiniz ve fare sağ tık ile seçim işlemini sonlandırınız. Açılan Eğri Değerleri penceresinde gerekli değerleri girerek Tamam butonu ile işlemi tamamlayınız.

Icon

Eğri Geçir hakkında detaylı bilgi için (question)

 

7. İşlem sonrasında eş yükselti eğrilerinin ve tabakalarının oluştuğunu gözlemleyiniz.

8. Çizdirilen eğrilere kot yazmak için Netsurf / Eğri Geçir / Eğrilere Kot Yaz işlemine giriniz. Açılan Münhani İşaretlerini Koy penceresinde gerekli parametreleri belirleyiniz ve Tamam butonu ile pencereyi kapatınız.

Icon

Eğrilere Kot Yaz hakkında detaylı bilgi için (question)

 

9. İşlemin devamında proje ekranın üst köşesinde yer alan Hızlı Seçim Araçları / Tümünü Seç butonunu kullanarak tüm eğrileri seçiniz ve fare sağ tık ile seçim işlemini sonlandırınız. İşlem sonunda Eğrilere belirlediğiniz kriterlere göre kot değerlerinin yazıldığını gözlemleyiniz.

10. Veri seti dosyasında bulunan Jeoloji haritasını (torbalı.tif), Bölüm 3.1.1.’de (question) anlatılan işlemleri uygulayarak referanslar altına yükleyiniz.

11. Sayısal Arazi Modelini 3 boyutlu olarak gözlemleyebilmek için Araçlar / 3D+ işlemine giriniz. Açılan 3D Tabaka Eşitleme Ayarları penceresinde Tabakalardan sadece UCGEN_MODEL tabakasını seçiniz ve Raster bölümünde yer alan butona basarak açılan pencerede bir önceki adımda referanslar altına eklediğiniz raster dosyanızı seçiniz ve Tamam butonu ile pencereyi kapatınız.

12. 3D Tabaka Eşitleme Ayarları penceresini Tamam butonu ile kapatınız. İşlemler sonunda sayısal arazi modelinize ait 3D modelinizin oluştuğunu gözlemleyiniz.

 

 

 


 

  • No labels