Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Maden İşlerı Genel Müdürlüğü Standartlarında Paftalama, Lejant Ve Çıktı İşlemleri

Ruhsat sınır alanı çizimi sonrasında, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) standartlarında paftalama, lejant ve çıktı işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

1. Katman Yöneticisi menüsünden Ruhsat Sınırı dışında bütün tabakaların gözünü kapatınız.

2. Ruhsat sınır alanı üzerine karelaj oluşturmak için Detaylar / Dizi Araçları / Karelaj Üret işlemine giriniz. F2 Çevir butonu ile karelaj oluşturmak istediğiniz alanı seçiniz ve sağ tuş ile işlemi bitiriniz. Açılan Karelaj Üret penceresinde Karelaj aralığını (yükseklik ve genişlik) 1000 değerini giriniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız ve Grid sembollerinin ekrana geldiğini gözlemleyiniz.


3. Katman Yöneticisinden DETAY adında yeni bir tabaka oluşturunuz. Giriş / Çizim Araçları / Alan / Kutu işlemine giriniz, 1/25000 ölçekli ruhsat sınırını kapsayacak şekilde ve Nokta Yakalama Araçları Uyg. Noktası modu aktif halde iken ekrandaki grid objelerinin merkezini göstererek kutu çizimini tamamlayınız. Kutu dışında kalan grid objelerini temizleyiniz.

4. Gridlere koordinat yazdırmak için Detaylar / Etkileşimli Etiket işlemine giriniz. Açılan pencerede KOORDİNAT_GRİD işlemine çift tıklayınız.  Çerçeve üzerindeki gridlere, Hızlı Seçim Araçları / Noktayı İçerenler / Uyg. Noktası aktif iken X ve Y koordinatlarını yazdırınız. Çerçeve üzerine düşen fazla koordinat yazılarını Giriş / Düzenleme Araçları / Sil işlemine girerek, Hızlı Seçim Araçları / Doğruyu Kesenler butonu yardımı ile temizleyiniz.

Menüler üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz Grid Koordinatı ve Karelaj Dizi işlemi sonrasında tabakalarda otomatik olarak ilgili işlemlere ait tabakalar oluşturulacaktır. Oluşturulan tabakaların renklerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Icon

Etkileşimli Etiket hakkında detaylı bilgi için (question)

2. Yöntem: Grid ve Grid Koordinat ekleme

Icon

1. Öncelikle Katman Yöneticisi / Tabakalardan GRID ve GRIDKOOR tabakalarının gözlerini kapatınız. DETAY tabakası aktif iken Detaylar / Grid işlemini gerçekleştiriniz. Açılan Grid Oluştur penceresinde Yatay Grid Aralığı ve Düşey Girid Aralığı değerlerini giriniz ve diğer grid ayarlarını isteğe göre düzenleyiniz.


  

2. Tamam butonuna basılarak başlatılan işlemde ruhsat sınırını içine alacak şekilde fare sol tık yardımıyla iki nokta belirleyerek bir alan çizdiriniz.

1000’ er metre aralıklarla Grid ve Grid Koordinatların oluşturulmuş olduğunu gözlemleyiniz.

 

5. Ruhsat sınır alanına ait alan bilgisini Detaylar / Etkileşimli Etiket / Alan işlemi ile alan içerisine yazdırınız.


 

6. Ruhsat köşe noktalarına ait koordinat değerlerinin çıktısının alınması için Hesap / Koordine Özet işlemine giriniz.


 

7. Koordine Özet çıktısında gözükmesi istenilen parametreleri belirleyiniz. Rapor sonucunu Ekrana yazdırmak için Ekran seçeneğini işaretleyiniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız.

Icon

Koordine Özet hakkında detaylı bilgi için (question)

 

8. Çıktısı alınacak noktaları ekrandan seçiniz. Sağ tuşa tıklayarak işlemi sonlandırınız. Bu işlem sırasında RUHSAT_KOORDİNAT tabakasının gözü açık olması gerekmektedir.

9. Farenin ucuna gelen raporu uygun yere yerleştiriniz. Koordinat çıktısını büyütmek için Düzenle / Dönüşüm Araçları / Ölçekle işlemine giriniz. Ölçekleyeceğiniz objeleri Hızlı Seçim Araçları / Alan / İçindekiler butonu yardımı ile seçiniz. Referans noktası seçerek fare yardımı ile büyütünüz.


 

10. Ruhsat sınır alanı çizimine son olarak Giriş / Blok Araçları / Sembol işlemine girerek Kuzey Oku ve Çizgisel Ölçek ekleyiniz (Aktif tabaka DETAY tabakası).

İşleme girdikten sonra açılan pencerede İşlemler butonu altından Sembol Dosya Ekle işlemi ile LJ_KUZEY_OKLARI_BMP. NCB satırını seçerek açılan kuzey oklarından kullanmak istediğiniz kuzey oku üzerinde çift tıklayarak ekranda projenin sağ üst köşesine yerleştiriniz.  Aynı işlem adımlarını uygulayarak ÖLCEK_BAR_25000.NCB satırını seçerek projeye çizgisel ölçek ekleyiniz.


  
 

11. DETAY tabakası aktif halde iken ruhsat sınır alanına ait çizime Giriş / Çizim Araçları / Yazı işlemine girerek RUHSAT SINIR ALANI başlığını ekleyiniz. Aynı şekilde ÖLÇEK başlığını ekleyiniz.

12. Lejant eklemek için DETAY tabakası aktif halde iken Detaylar / Çizim Araçları / Lejant işlemine giriniz. Açılan Lejant Özellikleri penceresinde lejant başlığına AÇIKLAMA giriniz. CAD Tabakaları altında bulunan DEĞER, DETAY, RUHSAT_KOORDINAT, RUHSAT_SINIR bölümlerini aktif hale getiriniz ve Tamam ile pencereyi kapatınız. İşlemin devamında oluşturulan lejantı, fare yardımıyla ekranda istediğiniz bölgeye yerleştiriniz.

13. Uygulama Menüsü / Kaydet / Farklı Kaydet işlemi ile ruhsat sınır alanına ait çizimi RUHSAT_SINIR_ALANI. NCZ olarak kaydediniz.

Ruhsat sınır alanı çizimine, Düşey menüde yer alan Katman Yöneticisi Referanslar / Kategori_1 altında Ekle işlemi yardımı ile ulaşabileceğimiz Online Haritalar / Google Maps’ i altlık olarak ekleyip, daha sonrasında ruhsat sınır alanı içerisinde kalan bölümüne Görünürlük Alanı tanımlayabilirsiniz.

 

 

 


  

  • No labels