Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sayısallaştırma İşlemleri

Icon

Arazide gerçekleştirilen ölçümler sonrasında imalat sahasına ait basamak yükseklik değerlerini içeren BASAMAK_KOORDINAT, şev altı yükseklik değerlerini içeren SEV ALTI KOORDINAT ve şev üstü yükseklik değerlerini içeren SEV USTU KOORDINAT excel dosyalarını sırasıyla, Uygulama menüsü / Ekle / Dosya ekle ile Vektör Dosyalar dosya türü seçilerek Ekle işlemi ile imalat haritası üzerine ekleyiniz.

1. İlk olarak basamak koordinat değerlerini içeren BASAMAK KOORDINAT Excel dosyasının, ilgili satır ve kolon bilgilerini belirterek yükleyiniz.2. Noktasal tarzdaki bu veriler dışarıdan Netcad’ e okutulduktan sonra tabakalara NOKTA tabakası olarak eklenecektir. Aynı şekilde SEV ALTI ve SEV USTU Excel dökümanlarını da Netcad’e yüklediğimizde NOKTA tabakası oluşacaktır. Netcad’ e aktarmış olduğumuz verilere ayrı ayrı müdahale edebilme ve verilerin karışmaması adına, nokta aktarma işlemi sonrasında tabakalara gidilerek aktarılmış olan veriyi temsil edecek şekilde tabakanın ismi değiştirilir. 


 

Aynı şekilde şev altı ve şev üstü noktalarına ait Excel veriler Netcad’ e aktarılarak tabaka isimleri SU ve SA olarak değiştirilir.


 
Yapılan işlemler sonucunda maden haritası üzerinde yer alan verilerin sayısallaştırıldığını gözlemleyiniz. Ekrandaki nokta görünümlerinin sadeleştirilmesi amacıyla Görünüm / Etiket Ayarları bölümünde nokta adları pasif, nokta kotları aktif yapılabilir.

Icon

Arazide ölçümü yapılmış olan verilerin olmadığı durumlarda, imalat haritası üzerindeki basamak ve şev yükseklik değerlerini kullanarak,  Giriş menüsü altından Çizim Araçları / Ardışıl Nokta At işlemine girerek sayısal veri üretimini kendimizde gerçekleştirebiliriz.

 

 

 

  • No labels