Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üçgen Model Oluşturma İşlemleri

1. Netsurf / Arazi Modeli Araçları / Üçgen Oluştur  işlemine giriniz. İşlemin devamında üçgenleme yapılacak koordinat noktalarını, proje ekranın üst köşesinde yer alan Hızlı Seçim Araçları / Tümünü Seç butonunu kullanarak seçiniz ve fare sağ tık ile seçim işlemini sonlandırınız. 

2. Açılan Üçgen Oluştur penceresinde örnek uygulama için En Uzun Üçgen Kenarı değerine 50 giriniz ve Seç bölümünde Kırık Hatları aktif hale getiriniz. Tamam ile işleme devam ediniz.

Icon

Projelerde şev veya yol detay çizgileri ile üçgen model oluşturulması istenilmeyen kapalı alanlar var ise Kırık Hatları Seç butonu aktif hale getirilmelidir.

En Kısa Üçgen Kenarı; Arazide total station ile ölçüm yapılan  noktalar arası minimum mesafe değeridir.

En Uzun Üçgen Kenarı; Arazide total station ile ölçüm yapılan  noktalar arası maksimum mesafe değeridir.

En Küçük Z Değeri; Arazi yüzeyindeki yüksekliği en küçük olan noktanın 1 mm aşağı değeridir.

En Büyük Z Değeri; Arazi yüzeyindeki yüksekliği en büyük olan noktanın 1 mm yukarı değeridir.

Üçgen Oluşturma işlemleri hakkında detaylı bilgiler için (question)


3. İşlemin devamında kırık hatları ifade eden objeleri seçiniz (Hızlı Seçim Araçları / Tümünü Seç) ve fare sağ tık ile işlemi sonlandırınız. Açılan Üçgen Oluştur Penceresinde kırık hat parametresi olarak Üçgen Böl parametresini seçiniz ve Tamam ile işlemi sonlandırınız.


Yapılan işlemler sonucunda üçgen modelin proje ekranında oluştuğunu gözlemleyiniz.

İşlem sonrasında Görünüm / Görünüm Ayarları sekmesinden Hızlı Eğri Çiz pasif duruma getirilerek modelin son hali gözlemlenir.

Icon

Üçgen Oluştur işlemi sonucunda tabakalarda otomatik olarak UCGEN_MODEL ve BOZUK_UCGEN tabakaları oluşmaktadır. Üçgen Modeli Parametreleri penceresinde girilen en uzun üçgen kenar değeri dışında kalan üçgenler, bozuk üçgendir. Bozuk üçgenler  belirlemiş olduğumuz kriterler dışında kalan üçgenler olduğu için  kullanılmayacağından tabakalardan silinir.

 

 

  • No labels