Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kesit ve Profil Alımı

Icon

En kesitlerin oluşturulması ve iki arazi modeli arasında belirli bir kesit hattı üzerinden hacim hesaplatılması ve profil çizimi işlemleri için Güzergah tanımlanması gerekir.

İmalat haritası üzerinde bulunan A-A' ve B-B' kesit hatları üzerinden iki adet kesit alımı gerçekleştirilecektir.

A-A' kesit hattı (profil çizimi amaçlı): İmalat haritalarındaki basamak değişimlerinin görüntülenebilmesi için üretilen kesit hattıdır.

B-B' kesit hattı (hacim hesabı amaçlı): İmalat haritalarındaki farklı yıllara ait iki üçgen model arasındaki hacim hesabı için üretilen kesit hattıdır.

1. Katman Yöneticisi menüsüne giriniz, AA_GUZERGAH adında yeni bir tabaka oluşturunuz.


2. AA_GUZERGAH tabakası aktif halde iken örnek uygulama için Giriş / Çizgi işlemine girerek AA’ kesit hattını çiziniz.

 

3. Netsurf / Enkesit / Güzergah Tanımlama işlemine giriniz.

Açılan Güzergâh Oluştur penceresinde Yöntemler bölümündeki Someler seçeneğini aktif yapınız. Yöntem seçimi yapıldıktan sonra Üç nokta butonu (...) ile klasör üzerinde dosya adı AA_GUZERGAH olan yeni bir dosya oluşturunuz.


Icon

Someler yönteminde güzergâh elemanları bir doğru ile başlayıp bir doğru ile bitmesi gerekmektedir. Güzergâh elemanları baştan başlayarak sona kadar ardışıl olarak seçilmelidir. Dolayısıyla çizimler çiz menüsü altından çizgi çiz yöntemi gerçekleştirilmelidir.

Elemanlar yönteminde ise güzergâh çoklu doğrulardan oluşabilir. Güzergâhın tamamı tek seferde seçilebilir. Güzergâh başlangıcı kurp veya spiral objesi olabilir.

Güzergâh oluştur penceresinde oluşturulan dosya *.KTB  uzantılıdır.

 

4. Güzergâh haline getirilecek çizgiyi ekrandan fare sol tuşu seçiniz. Fare sağ tuş ile işlemi sonlandırınız. Bu işlem sonrasında AA’ güzergâhı tanımlanmış olacaktır.

5. Güzergâh tanımlandıktan sonra en kesit oluşturmak için öncelikle tabakalardan UCGEN_MODEL tabakasının gözlerini açınız, daha sonra Netsurf / Enkesit / Enkesit Al / Güzergâhtan Enkesit işlemine giriniz.

6. Açılan Güzergahtan Enkesit penceresinden daha önceden kaydetmiş olduğunuz AA_GUZERGAH.KTB dosyasını seçiniz.

7. Aynı pencerede En Kesit Aralık değerini 5, Sola ve Sağa Enkesit Genişlik değerini 20 olarak giriniz.  En Kesit Planı Çiz bölümünü aktif hale getiriniz. Çıktı kısmında oluşturulacak en kesit dosyasının ismini AA_ENKESIT_1 girerek Tamam ile işlemi sonlandırınız.

 Oluşturulan enkesit dosyasının uzantısı *.KSE’ dir.

Icon

Güzergahtan Enkesit hakkında detaylı bilgi için (question)

En Kesit Sınırlama işlemi ile en kesitlerin kapalı bir alan içinde sınırlaması yapılabilir. Örneğin kazı yapılan bölge sınırları belli ise bu bölgenin sınırlarından çizilecek bir çoklu doğru ile sadece bu bölgede en kesit oluşturma işlemleri yapılabilir.

Oluşturulan en kesitlerin grafik ekranda gözükmesi isteniliyor ise En Kesit Planı Çiz bölümü aktif hale getirilir.

Eksenin sağından ve solundan üçgen modeli kesen noktalardan kot okuması yapılarak en kesitler oluşturulur. Ancak bazı durumlarda en kesitlerin eksenden itibaren belirli aralıklarla nokta okuması yapılması istenebilir. Bu gibi durumlarda Sabit Aralıklı Enkesit Noktaları bölümü aktif hale getirilir.

Yapılan işlem sonucunda tabakalarda ENK_PLAN şeklinde enkesit çizimlerini içerisinde tutan tabaka otomatik olarak oluşturulacaktır. Tabaka rengini değiştirerek ekranda ilgili enkesit çizimlerini gözlemleyebiliriz.Icon

Oluşturulan AA_ENKESIT_1 dosyası kullanılarak boy profilleri oluşturulabilir.

Bu aşamaya kadar olan işlemlerin aynısını BB’ güzergahı için de tekrarlayarak BB_GUZERGAH ve BB_ENKESIT_1 dosyalarını oluşturunuz (BB_ENKESIT_1 dosyası için En kesit aralığı 10, sağa sola enkesit genişliği 60 kullanılabilir.)

8. Maden İşleri Genel Müdürlüğü standartlarında paftalama, lejant ve çıktı işlemleri bölümünde gerçekleştirilen işlemler 1. yıla ait imalat haritası üzerinde de gerçekleştirilerek projenin ilk bölümü tamamlanır.

9. İşlem sonrasında projenin son halini Proje / Farklı Kaydet sekmesi altından IMALAT_HARITASI_2017 olarak kaydediniz.

10. Aynı projeyi IMALAT_HARITASI_2018 olarak da farklı kaydedip 2018 yılına ait projelendirme sürecini, bu dosya üzerinden düzenleyerek gerçekleştiriniz.

 

 

  • No labels