Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İkinci Yıla Ait İmalat Haritasının Oluşturulması (Proje Sınırının Belirlenmesi)

 

Farklı kaydettiğiniz IMALAT_HARITASI_2018 projesini açınız. Tabakalardan ilgili tabakaların gözlerini kapatınız ve UCGEN_MODEL tabakası ile ENK_PLAN tabakasını siliniz.

1. Giriş / Düzenleme Araçları / Sil işlemi ile seçim opsiyonlarından Hızlı Seçim Araçları / Alan İçindekiler / F2:Çevir yardımı ile batıda ki şev ile proje sınırına kadar olan basamak noktalarını siliniz.


  

2. Proje sınırına ait çizimi yapabilmek için imalat haritası üzerindeki sınırın türü (şev altı, şev üstü) belirlenir. Proje sınırı şev üstü çizgisine bağlandığı için şev üstü çizgisini ifade etmektedir. Dolayısıyla çizeceğimiz bu sınırın kot değeri 1755 olacaktır.

Tabakalardan aktif tabaka olarak SEVUST tabakasını seçerek Çizim Araçları / Çoklu Doğru işlemi yardımı ile proje sınırına ait şev üstü sınırını çiziniz.

Giriş / Sorgu Araçları / Obje Özellikleri yardımı ile çizmiş olduğunuz çoklu doğruyu sorgulayarak Nokta Sayısı sekmesinden üç nokta yardımı ile açılan Nokta Editörü penceresinde boş ekranda sağ tıklayarak kota getir bölmesine 1755 olan şev üstü kot değerini yazarak Kota Getir yardımı ile ilgili kot değerini veriniz ve pencereleri tamamla kapatınız.

Düzenle / Düzenleme Araçları / Paralel işlemine giriniz. Paralel alma işlemi öncesinde aktif tabakayı SEVALT olarak seçiniz. Mesafe değeri kısmına 15 metre veriniz ve şev üstü çizgisini ifade eden çoklu doğruya tıklayınız ardından paralel alacağınız tarafı (sol) belirterek çoklu doğruya paralel proje sınırına ait şev altı çizgisini oluşturunuz.

Giriş / Sorgu Araçları / Obje Özellikleri yardımı ile paralel aldığımız çoklu doğruyu sorgulayarak Nokta Sayısı sekmesinden üç nokta yardımı ile açılan Nokta Editörü boş ekranda sağ tıklayarak kota getir bölmesine 1740 olan şev altı kot değerini yazarak Kota Getir yardımı ile ilgili kot değerini veriniz ve pencereleri tamamla kapatınız. 

3. Yeni oluşturulan proje hattının şev altı ve şev üstüne ait çizgilerini ifade edecek kotlu noktaları oluşturmak amacı ile Giriş menüsü altından Nokta-Ardışıl Nokta At işlemini kullanarak, şev altına ait 1740 kotlu noktaları SA tabakasını, şev üstüne ait 1755 kotlu noktaları ise SU tabakasını aktif yaparak oluşturunuz.


 

Şev üstü ve şev altı noktaları çoklu doğru veya doğrular ile çizilerek belirtilebilir. Daha sonra bu çizilen doğrular yardımı ile şev taramaları yapılabilir.

4. Oluşan yeni proje hattını Netsurf /Şev Araçları / Normal Şev Taraması / 2 Doğru arasını tara işlemi ile şev altı ve şev üstü çizgilerini seçerek tarayınız.


 

5. İmalat haritası üzerindeki eski şev ile proje sınırı arasındaki basamak noktalarını oluşturmak için tabakalardan BASAMAK_KOORDINAT tabakasını aktif hale getirerek Giriş / Çizim Araçları / Ardışıl Nokta At işlemine girerek kot değerini 1740 yaparak boş olan bölümlere ilgili noktaları oluşturunuz.6. Üçgen Model Oluşturma İşlemleri bölümünde (question) anlatılan bilgiler doğrultusunda 2018 yılına ait imalat haritasının üçgen modelini oluşturunuz (İşlem sırasında Üçgen Oluştur penceresi kırık hat parametreleri bölmünde Üçgen Böl yöntemini seçiniz ve Çizgi kotlarını kullan seçeneğini işaretleyiniz).

 
 

7. Son durumda, oluşturulan ÜÇGEN_MODEL tabakasının gözü açık iken imalat haritası üzerinde bulunan A-A’ (profil çizimi) ve B-B’ (hacim hesabı) kesit hatları üzerinden iki adet kesit alımı gerçekleştirilecektir. Bu işlem için kullanılacak kesit güzergâhları imalat haritası 2017’ deki ile aynı olacaktır. Dolayısıyla tabakalara girilerek AA_GUZERGAH ve BB_GUZERGAH tabakalarının gözleri açılır, Kesit ve Profil Alımı bölümünde (question)  anlatılan kesit alma işlemleri bu güzergâhlar üzerinden gerçekleştirilerek AA_ENKESIT_2 ve BB_ENKESIT_2 kesit dosyaları oluşturulur.

 Tabakalardan ilgili tabakalar aktif hale getirilerek projenin son hali Uygulama Menüsü / Kaydet işlemi ile kaydedilir.

 

 
 

  • No labels