Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raster Dosyanın Yüklenmesi 

 

Proje kadastrol durum haritası kadastro parsellerinin sayısallaştırılmasında kullanılmak üzere proje üzerine eklenir. 

 Katmanlar/Referanslar üzerinde sağ tuş ile gelen menüden Kategori Ekle butonuna tıklayınız. Yeni bir kategorinin oluştuğunu gözlemleyiniz.

Oluşan yeni kategorinin üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Özellikler işlemine giriniz.

Açılan Kategori Özellikleri penceresinde kategori adını Raster olarak değiştiriniz. Tamam ile pencereyi kapatınız.

Kategori üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Ekle/ Raster işlemine giriniz.

Açılan pencerede NETTOP_UYGULAMA klasörü içerisinden aslanli_1.dre (coğrafi referanslanmış kadastro haritası) dosyasını  ile proje ekranına yükleyiniz. Bu raster veri arazinin mevcut kadastro durumunu gösterenV ve kadastro parsellerinin sayısallaştırılmasında  kullanılacak olan haritadır.

Yapılan işlemler sonucunda raster dosyasının Netcad ekranına yüklendiğini gözlemleyiniz.

 
  • No labels