Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Halihazır Durumunun Yüklenmesi

Arazi ölçümleriyle oluşturulmuş arazinin mevcut durumunu gösteren haritayı yüklemek için;

Referansların altına yeni bir kategori oluşturunuz. Bu kategori üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Ekle/CAD Dosyası işlemine giriniz.

Açılan pencereden halihazir.ncz dosyasını seçerek  ile işleme devam ediniz.

Yapılan işlemler sonucunda altlık verilerin netcad ekranına yüklendiğini gözlemleyiniz.

Icon

Halihazır harita üzerinden blok çizimleri esnasında dikkate alınması gereken su kuyusu, bina, ağaçlık alan mevcut yol  vs. gözlenebilir.

 
  • No labels