Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kadastro Parsellerinin Oluşturulması

 Toplulaştırmaya konu olan kadastro parselleri raster veri üzerinden sayısallaştırma ile elde edilir. Yeni proje oluşturulduğunda içerisine çizim yapılacak (parsel, blok,kadastrovs.) tabaka yapısı hazır olarak gelmektedir.

Referanslar penceresine eklenen HALİHAZIR'i pasif konuma getiriniz.

Cad katmanları penceresinden KADASTRO tabakasını seçerek aktif hale getiriniz.

Giriş/Çizim Araçları/Alan işlemine giriniz.

Raster üzerinden kadastro parsellerini sayısallaştırınız.

Kadastro parsellerinin adı (K1,K2.K3...) ile başlamalıdır. Parseller sayısallaştırılırken  uygun Yakalama Modları kullanılmalı, parsel kenarlarının kırıklarına dikkat edilmelidir.

Açılan Çoklu Doğru Bilgisi penceresinde Adı bölümüne K1 yazınız. Tamam ile işlemi bitiriniz.

İşlemler sonucunda 1 numaralı kadastro parselinin  sayısallaştırılmış olduğunu gözlemleyiniz.Diğer parselleri de Alan işlemi ile sayısallaştırınız.
Sayısallaştırma ilk 15 parsel kadar yapılıp, sonrasında hazır veriden devam etmek amacıyla oluşturulan kadastro çizimleri silinerek KADASTRO.NCZ  projeye eklenir.

Uygulama menüsü/Ekle Dosya/Ekle işlemiyle KADASTRO.NCZ projeye eklenmelidir.

 
  • No labels