Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kadastro Kayıtlarının Manuel Oluşturulması ve Düzenlenmesi

 Kadastro kayıtları, blok kayıtları ve dağıtım işlemleri Nettop'da Nettop/Dağıtım/Dağıtım menüsü ile tek editör altından yapılabilmektedir.

Nettop/Dağıtım/Dağıtım işlemine giriniz ve boş editörü görüntüleyiniz.

 

Icon

Dağıtım menüsü içindeki Kadastro sekmesi ile kadastro parsellerinin kayıtları oluşturulur. Bu ekran üzerinden daha önce girilmiş olan bilgilere ulaşılabilir, üzerinde değişiklikler yapılabilir ve yeni bilgiler girilebilir. Kadastro kayıtları iki ana sayfadan ve bu kayıtlara ait mülakat/varis bilgilerinin yer aldığı alt sayfalarından oluşmaktadır. Nettop/Dağıtım editöründe Kadastro sekmesi Kadastro Sayfa1 ve Sayfa2 olmak üzere birbirinin devamı iki sayfadan oluşmaktadır. Bazı bilgilerin kullanıcı tarafından manuel olarak girilmesi gerekirken, bazı bilgiler ise editör tarafından doldurulabilmektedir.


Kadastro sekmesinde klavyeden F3(Ekle) butonunu kullanarak yeni bir satır oluşturunuz. Klavyeden F2 (değiştir) butonuna basarak oluşturulan satırı düzenlenebilir hale getiriniz ve kadastro parseline ait bilgileri (Parse No, Adı, Baba Adı, Hisse Pay, Hisse Payda, Cinsiyet ) giriniz. Her parsel için bu işlemi yapınız. 

Icon

Kadastro parsellerinin sayısallaştırılması esnasında verilen K ile başlayan parsel numaraları (K157, K154), editöre K harfi olmadan yazılmalıdır.

Bir maliğin birden fazla parselde hissesi olabilir ya da bir parselin bir ya da birden fazla hissedarı olabilir. Hisse oranının pay ve payda olarak girilmesi gerekir

Adı satırına ad-soyad şeklinde yazılmalıdır ve soyadından sonra boşluk bırakılmamalıdır. Bu durum sorgulama işlemlerinde yazılan maliğin bulunamamasına neden olabilir.

Alan bilgisi grafikten getirilebilmektedir. Pay bölümü verilen Alan ve Hisse bilgilerine göre otomatik hesaplanmaktadır.

 

  • Kadastro kaydının tekrar yazılması gerekli ise ilgili kayıt üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Kadastro Kaydı Kopyala ve Kadastro Kaydı Yapıştır işlemleri kullanılabilir. Yapıştırma işleminden önce boş bir satır klavyeden F3 Butonu ile eklenip Kadastro Kaydı Yapıştır ile bu satıra eklenebilir.
     
  • Kadastro sekmesinde sağ tuş ile açılan menüden  Grafik/Kadastro Alanlarını Grafikten Al işlemi ileKadastro parsellerinin Alan değerlerini grafik ekrandan otomatik olarak okutulabilir.
      
  • Gelen pencereden Tapu Alanından seçeneği işaretlenerek tamam butunu ile çıkılır ve alan değerlerinin editöre geldiği gözlemlenir (Ada/Parsel Süzgeci kısmına Netcad süzgeç kuralları kullanılarak sadece o parsellerin alanları hesaplatılabilir).
 

       

  • No labels