Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Nettop/Proje İşlemeleri/Proje Yöneticisi/Tapu Sözel Verileri işlemi ile tapudan alınan sözel tapu verilerini içeren .xml,.mdb,*.xls uzantılı dosya türlerinden tapu sözel verileri aktarılabilir.

 

İşleme girildiğinde açılan Tapu Sözel Verileri penceresinde üç nokta butonu ile aktarımın yapılacağı dosya seçilir.

Aktarılan maliklerin kimlik bilgileri Dağıtım Editörü içerisinde yer alan "Kimlik" sekmesinde gözlemlenecektir.

Kayıtlar aktarıldıktan sonra Maliklerin isimleri kontrol edilip (Adı kolonuna filtre verilerek) maliklere işletme numarası verilmelidir.

Kadastro sekmesinde sağ tuşa ile gelen menüden İşletme No Ver komutu ile maliğe işletme numarası verilir. İşletme Numaraları soyada göre sıralı verilmektedir.

Açılan işletme numarası ver penceresinde Tümünü Yenile seçeneği ile işletme numarası verilir.

Malikler toplulaştırmada İşletme No olarak adlandırılır. Her maliğin bir tane işletme numarası vardır. Bir maliğin başka parsellerde de hissesi varsa aynı işletme numarası ile adlandırılır. Bu bölümü manuel olarak doldurmaya gerek yoktur. Tüm parsel bilgileri girildikten sonra editör içerisinde maliklere otomatik işletme numarası verilebilmektedir. İşletme numarası verme işleminde karakter duyarlılığı söz konusudur, ad-soyad sonundaki fazladan verilmiş boşluk, "i" yerinde "ı" yazımı gibi hatalı yazımlarda aynı maliğe farklı işletme numaraları verilmektedir.

İşletmelerin hisseleri Pay kontrolü işlemiyle kontrol edilmelidir.

Editör üzerinde fare sağ tuş  ile açılan menüden Pay Kontrolü işlemine giriniz.


Gelen Pay kontrolü penceresinde hatalı ve tam olan hisseler gözlemlenebilecektir. Hatalı satirin üzerine çift tıklandığında kadastro sekmesinde ilgili satıra gidilerek gerekli düzenlemeler yapılabilir.

 

 

 

       

 

 

  

  • No labels