Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • TKGM Tapu Verileri (İK)
  • Netmap/Proje/Yeni Proje işlem adımı ile açılan yeni proje penceresinde dosya adı bölümüne bir isim verilerek yeni bir ncz dosyası oluşturulur.
  • Netmap /Proje/Yeni Proje/Tapu Sözel Verileri Oku işlemine girilir.
  • Açılan Takbis Sözel Tapu Verileri Aktarımı penceresinde Tapu xml /mdb dosya adı satırına xml ya da mdb uzantılı  tapudan alınan sözel tapu verilerini içeren XML yada *mdb dosyası ve Netmap (ik) proje adı satırına ise, yeni oluşturulan netmap dosyası ile birlikte kaydedilen ''mdb'' uzantılı dosya seçilerek tamam butonuna basılır.


 Bu işlem adımı ile xml ya da mdb uzantılı dosyada bulunan veriler, mdb uzantılı dosya içerisine aktarılmış olur.


Nettop / Yeni Dağıtım işlemine girilir. Açılan toplulaştırma penceresinde kadastro kayıtları bölümünde (yukarıdaki boş ekran üzerinde) , fare sağ tuş ile Veri aktarım / TKGM Tapu Verileri işlemine girilir.
TKGM tapu verileri işaretlendikten sonra tapu bilgileri aktarımı penceresi açılır. Burada netmap ik projesi satırına yukarıdaki işlem adımı ile oluşturulan ''mdb'' uzantılı dosya eklenerek tamam butonuna basılır ve bu işlem ile tapu verilerinin kadastro bölümüne eklendiği gözlenir.

  • No labels