Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

TKGM Tapu Verilerinin (DBF) Aktarımı


 DBF verilerinin aktarımı için öncelikli olarak, borland database i bilgisayarımıza yüklememiz gerekmektedir.
Nettop / Yeni Dağıtım işlemine girilir. Açılan toplulaştırma penceresinde kadastro kayıtları bölümünde, fare sağ tuş ile Veri aktarım / TKGM Tapu Verileri (DBF) işlemine girilir. Veri yolu seçilerek aktarım gerçekleşir.

  • No labels