Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

TKGM Tapu Verilerinin (Excel) Aktarımı

 


İşleme başlamadan diğer yöntemlerle veri aktarılmışsa Toplu İşlemler / Sil ile silinmelidir.
Nettop / Yeni Dağıtım ile ekrana gelen Kadastro penceresinde fare sağ tuşuna basılarak Veri aktarımı / TKGM Tapu Verileri (Excel) seçilir.
Açılan pencerede dosya adı bölümüne kullanacağımız Excel dosyasının konumu gösterilir. Alan eşleşmelerinde ki Excel bölümünde bulunan alan adlarıyla, hedefte ki alan adları eşleştirilir ve tamam butonu ile pencere kapatılır.
Excel den veri aktarımı penceresinde ki alan adları eşleştirilirken, Baba Adı – Kimden, Cinsiyet – Nesi, Hisse Pay - HisseN, Hisse Payda – HisseD' ye karşılık gelir.

  1. Kayıtlar aktarıldıktan sonra Maliklerin isimleri kontrol edilip (Adı kolonuna filtre verilerek) maliklere işletme numarası verilmelidir. Bunun için editörde sağ tuşa ile gelen menüden İşletme No Ver komutu ile maliğe işletme numarası verilir. İşletme Numaraları soyada göre sıralı verilmektedir.Malikler toplulaştırmada İşletme No olarak adlandırılır. Her maliğin bir tane işletme numarası vardır. Bir maliğin başka parsellerde de hissesi varsa aynı işletme numarası ile adlandırılır. Bu bölümü manuel olarak doldurmaya gerek yoktur. Tüm parsel bilgileri girildikten sonra editör içerisinde maliklere otomatik işletme numarası verilebilmektedir. İşletme numarası verme işleminde karakter duyarlılığı söz konusudur, ad-soyad sonundaki fazladan verilmiş boşluk, "i" yerinde "ı" yazımı gibi hatalı yazımlarda aynı maliğe farklı işletme numaraları verilmektedir.
Bir maliğin birden fazla parselde hissesi olabilir ya da bir parselin bir ya da birden fazla hissedarı olabilir. Hisse oranının pay ve payda olarak girilmesi gerekir.

Adı satırına ad-soyad şeklinde yazılmalıdır ve soyadından sonra boşluk bırakılmamalıdır. Bu durum sorgulama işlemlerinde yazılan maliğin bulunamamasına neden olabilir.

Alan bilgisi grafikten getirilebilmektedir. Pay bölümü verilen Alan ve Hisse bilgilerine göre otomatik hesaplanmaktadır.

  1. Kadastro Sayfa2'de DOP Alma sütunu altında, DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) kesintisi yapılmayacak parsel/hisseler (örneğin kamuya ait hisse/parseller) işaretlenebilir.

 

  1. Proje sahasında parsellerin tümü toplulaştırma sürecine dâhil edilmeyecek olabilir. Parsellerin toplulaştırmaya dâhil edilmeyecek alanlarının F2 düzenle tuşuna bastıktan sonra D. Girmeyen kolonu altına girilmesi gerekmektedir.Kadastro Sayfa2'de DOP kesintisi yapılmayacak hisse parsel varsa DOP Alınmasın kolonunda işaretlenmeli ve düzenlemeye girmeyecek parsel/hisse varsa D.Girmeyen satırına alansal değeri yazılmalıdır.

  • No labels