Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Düzenlemeye girmeyen ya da istimlak alanları varsa toplu işlemler ile girilebilir. 

Editör üzerinde fare sağ tuşa tıklayınız ve açılan menüden Toplu Bilgi Gir işlemine girilir.

Açılan Toplu Bilgi Gir penceresinde Kolan satırından D.Girmeyen Alan seçilir, Değer satırına düzenlemeye girmeyen alan miktarı olarak 2500 girilir, parsel süzgeci satırına ilgili parsel numarası olan 189 girilir ve tamam ile işlem sonlandırılır.

Maliğin Hissesi ile Orantılı seçeneği aktif yapılırsa, girilen değer malik hisseleri oranına göre dağıtılacaktır.

Düzenlemeye girmeyen alan miktarlarını görmek için Kadastro Sayfa 2 sekmesine tıklayınız ve verilen değere göre D.Girmeyen kolonun doldurulduğunu gözlemleyiniz. 

Editör üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Toplu Bilgi Gir işlemine girilir.

Açılan Toplu Bilgi Gir penceresinde Kolan satırından İstimlak seçilir, Değer satırına istimlak  miktarı olarak 500 girilir, parsel süzgeci satırına ilgili parsel numarası olan 148 girilir ve tamam ile işlem sonlandırılır.

 Girilen İstimlak alanı değerleri Kadastro sayfa 2 sekmesinden İstimlak kolonundan görüntülenebilir. 

 
  • No labels