Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

İmar uygulamalarındaki ADA terimi toplulaştırma projelerinde BLOK olarak geçmektedir. Kadastro parsellerinin üzerine bloklar çizilmelidir. Bu bloklar çizilirken halihazır durum göz önüne alınmalıdır. 

  • Tabakalar penceresinde BLOK_HAT tabakasını aktif hale getiriniz ve tabakalar penceresini kapatınız.
  • Çizgi çiz işlemi ile blokların hatları oluşturulur. Bu işlemin amacı ifraz esnasında pararlel / dik alınacak çizgi objelerine ihtiyaç duyulmasıdır. Çizgi Çiz işlemi ile uygun şekilde blok hatlarını çiziniz. Blok alanını kapatırken Son Nokta Yakala modunu aktif duruma getiriniz ve alanı kapatınız. Diğer blokları da aynı şekilde oluşturunuz.


 Blok aralarında belli aralıklarla yol olmalıdır.  Blok planlaması (yol ağı ve sulama şebekesi) arazi toplulaştırma projelerinin iskeletini oluşturmaktadır. Bu iskelet, projesi yapılacak sahanın şartlarına ve ihtiyaçlarına en uygun biçimde hazırlanmaktadır. Blok planlayıcıları planlamalarını yaparken yeni oluşacak her parselin yola cephesinin bulunmasına ve sulama şebekesi var ise bu şebekeye ulaşmasını esas alacak şekilde planlama yapmaktadır. Blok boyutlarını oluştururken parsellerin en boy oranları mümkün mertebe standartlara uygun olacak şekilde oluşturulmaktadır (1/3 – 1/7 arası).

 

 

 
  • No labels