Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Endeks sınırları kadastro ve blokların değer katsayılarını ifade etmektedir. Kadastro ve bloklar bu değerler üzerinden değerlendirilir ve işletmelerin hak edişleri hesaplanır.

Çizilmiş endeks sınırlarını görmek için Uygulama menüsü/ Ekle / Dosya Ekle işlemiyle endeks.ncz dosyasını aktif projeye ekleyiniz 


 Toprak Endeksinin Hesaplanması : Proje alanındaki her bir parsel için derecelendirme komisyonunca Varlık puanı olarak 30 puan, Toprak değeri için 0-40 puan, Yol puan 0-10, Yer puan 0-10, Komisyonun gerekçesini belirtmek kaydıyla 0-10 puan arası puanlama işlemi gerçekleştirilir. EN_1_00 tabakasına yazılması gereken değer bu değerlerin toplamının 100'e bölümü ile elde edilmektedir. Tabakayı oluşturmak için GIS bağlantı özelliklerinde faydalanılabilmektedir. (Arazi Toplulaştırma Endeks Haritası Oluşturma Eğitim Föyü) 
Böylece her bir parselin endeks değeri hesaplanır. Derecelendirme puanı hesaplandıktan sonra, parselin yüzölçümü ile parselin endeks değeri çarpılarak parselin değer sayısı (1. Derece alanı) elde edilir. Bu işlem her parsel için ayrı ayrı yapılır. Yapılacak dağıtım işlemi hesaplanan (DOP kesintisinden sonra) bu değer sayısı üzerinden yapılır. Örneğin: Derecelendirme Puanı (DP) : 0,80 olan Alanı: 10.000 m2 olan bir parselin Değer Sayısı (1.derece alanı) Değer Sayısı = 0,80 x 10.000 = 8.000 olacaktır. Bu parsel içi planlanan yeni konumdaki DP nin 0,75 olması halinde ; Yeni Parsel Alanı = Parselin hesaplanan değer sayısı / Yeni Konumdaki DP Yeni Parsel Alanı = 8.000 / 0,75 = 10.667 m2 olacaktır. (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırması Teknik Talimatı, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 
 


  • No labels