Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Grafik ekranda çizilen endeks sınırlarına göre kadastro parsellerinin ve blokların endeks değerleri otomatik olarak hesaplatılabilir.

Nettop/Endeks Hesapları/Endeks Değeri sorgulama/Endeks Hesabı Kadastro işlemine giriniz.

Endeks Katmanları penceresinde endekslerin bulunduğu tabakayı seçiniz ve Tamam ile işlemi onaylayınız.

Netcad süzgeç kurallarına göre parsel süzgeci verilerek endeks hesabı yaptırılabilir. Tüm parsellerin endeks değerlerini hesaplamak için kadastro süzgeç satırına * karakteri koyulur.  

Endeks hesaplarının yapılmasıyla açılan hesap raporunu gözlemleyiniz ve pencereyi kapatınız.

Hesap sonucunda oluşan hataları gösteren pencereyi gözlemleyiniz. Endeks değeri tanımsız ve hatalı alanları not ederek pencereyi kapatınız.

 

Endeks değeri hatalı kadastro parsellerini Bul işlemi ile bularak Düzenle/Düzenleme Araçları/Edit  işlemi yardımıyla tanımlı hale getirip tekrar Endeks Hesabı Kadastro işlemini yapınız.  

 

Yapılan işlemler sonucunda endeks hesapları Yeni Dağıtım editöründe Kadastro kayıtları bölümü Kadastro Sayfa 2'de görüntülenebilir. 

 

 

 

 


 •  
   
   
   
   
   

 

 • No labels