Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 Nettop/Endeks Hesapları/Endeks Değeri sorgulama/Endeks Hesabı Bloklar işlemine giriniz.

Endeks Katmanları penceresinden ilgili tabakayı seçiniz. Tamam ile işleme devam ediniz.

  Blok Süzgeci satırına * karakterini yazarak bütün blokların endeks değeri hesaplanır.

Endeks hesaplarının yapılmasıyla açılan hesap raporunu gözlemleyiniz ve pencereyi kapatınız.

 

Yapılan işlemler sonucunda endeks hesapları Yeni Dağıtım editöründe Blok kayıtları bölümünde görüntülenebilir.  

 

 

 

 
  • No labels