Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kadastro parsellerinin düzenlemeye giren alanları üzerinden en fazla % 10 olacak şekilde kesinti yapılır. Zayiat, kadastro parsellerinin ve blokların Değer Sayıları üzerinden hesaplanır. Zayiat miktarı %10 üzerinde olduğu durumlarda blok alanlarının büyütülesi gerekmektedir.
 
Dop hesabının dışında tutulmak istenen parseller var (mezarlık, mera alanları vs.) ise Yeni Dağıtım editöründe Kadastro sekmesinde Kadastro Sayfa 2'de Dop Alma fonksiyonunun aktif olması gerekmektedir.

Nettop/Yeni Dağıtım işlemine giriniz. Editörde Kadastro penceresindeyken fare sağ tuş ile açılan menüden Zayiat işlemine giriniz.

Zayiat Hesap Sonuçları penceresinde Zayiat miktarı Zayiat Oranı olarak görülür.

İşlem sonucunda Kadastro Sayfa 2'de Zayiatör kolonuna DOP değeri işlenmiştir ve Bu işlem sonucunda Kadastro parsellerinin Hakediş değerleri de hesaplanmış olacaktır.

 

 

 

 

 


  

  • No labels