Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

Toplulaştırma işlemlerinde bütün işletmeler ile görüşmeler yapılarak dağıtım aşamasında yeni parsellerini nereden istenildiğine dair tercihler alınır. Bunun için Nettop/Rapor/ Raporlar/Mülakat Raporları menüsü altından mülakat formlarının çıktıları alınarak toplulaştırma sahasında maliklerden yeni blok düzeninde nereden yer istedikleri bilgisi kaydedilir. 

  


  Yeni Mülakat editöründe maliklerin tercihleri editöre işlendikten sonra tercih formlarının raporlaması sonradan yapılabilir. Örnek uygulama için bu haliyle anlatılacaktır. 
  İlk olarak her bir bloğun içinde bulunan işletmeler otomatik olarak hesaplatılmalıdır. Yani mevcut durumda hangi kadastro parselleri hangi bloğun içerisinde bulunuyor (Kadastro parsellerinin ağırlık merkezi dikkate alınarak). Nettop/Dağıtım/Mülakatlar menüsüne girildiğinde bu işlem otomatik olarak yapılmaktadır. 

Nettop/Dağıtım/Mülakatlar işlemine giriniz

Mülakatlar editöründe işletmelerin (maliklerin) tercihlerinin girilebilmesi için işletme numarasına göre filtreleme yapılabilir. Bunun için İşletme No sütun başlığı üzerindeki "  " işaretine basılarak tercihi girilecek malik seçilir 

İşletmenin 1. tercihi (yeni düzenlemede olmak istediği blok numarası) T.Blok 1 sütunundaki satırlara manuel olarak girilir.Aynı yöntemle 2. ve 3. tercihleri de girilebilir. 

İşletmenin mülakatının geçerli olabilmesi için Kullanımda seçeneklerinin işaretli olması gerekir. İşletmenin her bir hissesi için kutucuklar tek tek işaretlenebileceği gibi toplu bir şekilde seçebilmek için Mülakatlar editörü üzerinde fare sağ tuşuna basılır ve Kullanım Bilgileri seçeneği menüsüne girilir. 

 Kulanım Bilgileri penceresinde Tümü Kullanımda seçeneği işaretlenir ve pencere Tamam ile kapatılır.

  

İşletmeye ait tüm satırlarda Kullanımda sütunundaki kutucukların işaretlenmiş olduğunu gözlemleyiniz. 

 

Mülakatlar editöründe işletmeye ait hisselerin karşısında Tercih Tipi (T.Tip1,2,3) satırları bulunmaktadır. Bu satırlara her bir tercihi için neden o bloğu tercih ettiğini gösteren bilgiler bulunmaktadır. Örneğin sahip olduğu kadastro parseli içerisinde o işletmeye ait taşınmazlar bulunabilir (sabit tesis, bina, bağ, bahçe, su kuyusu vb.) Bunun seçilmesi gerekmektedir. Açıklama kısmına, işletmenin sahip olduğu kadastro parseline ait, dağıtımda dikkate alınması gereken açıklamalar girilebilir (örn. Asfalt yola cephe). 

Mülakatlar editöründe işletmeye ait hisselerin karşısında Yerinde Kalacak satırları bulunmaktadır. İşletmenin sahip olduğu hissesine ait satırda bu kutucuk işaretlenirse dağıtım işleminde, işletmenin yine aynı blok içerisinde kalması sağlanabilir (bu durumda T.Blok 1satırı boş bırakılmalı). İşletmenin bulunduğu blok numarası T.Blok 1 kısmına otomatik olarak gelecektir.


İşletmenin sahip olduğu kadastro parselinde sabit bir tesisi olduğu durumlarda yeni düzenlemede yine aynı yerde bir parsele sahip olmak isteyecektir. Bu durumlarda Yerinde Kalacak özelliği kullanılabilir. 
Mülakatlar editörü üzerinde Blokların Durumu bölmesinde, seçilen blok için; bloğun tercih edilme oranları (1., 2. ve 3. tercihler için ayrı ayrı) grafiksel olarak görülmektedir (Blok değer sayısı dikkate alınarak). 
Mülakatlar editörü üzerinde Maliğin Parselleri bölmesinde, seçilen maliğin hissedarı olduğu kadastro parselleri, bu parsellerin alanları ve hak ediş değerleri görülebilmektedir. 

Diğer işletmeler için de aynı işlem uygulanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

  • No labels