Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

Bölüm 11.1'deki 1 ve 2 numaralı işlem adımlarını gerçekleştiriniz.

Mülakatlar editöründe Mülakat Tercihleri bölmesinde 1. Tercih seçeneğini işaretleyiniz. Klavyeden Shift tuşu basılı iken maliğe ait tüm hisseleri seçili konuma getiriniz. Daha sonra seçili hisseleri klavyeden Ctrl tuşu basılı iken fare sol tuşuna basılı tutarak sürükleyip maliğin 1. tercih ettiği blok içerisine bırakınız.

Mülakatlar editöründe maliğin hissesine ait T.Blok.1 satırına, sürükleyip bırakılan blok isimlerinin geldiğini gözlemleyiniz.

 Hisseler seçili iken fare ile grafik üzerine getirildiğinde, henüz bırakılmadan üzerinde olduğu bloğun farklı renk aldığını ve aynı zamanda mülakatlar editöründe Blokların Durumu bölmesinde üzerine getirilen bloğun izlendiğini gözlemleyiniz.

Maliğin 2. tercihlerini girmek için aynı işlemi Mülakatlar editöründe Mülakat Tercihleri bölümünde 2. Tercihler seçeneği işaretli iken yapınız. Aynı işlemi 3. tercihler için de uygulayabilirsiniz.

 

Diğer işletmeler için de aynı işlem uygulanmalıdır. 

 

 

 

 

 

  

  • No labels