Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

İkincil olarak Raporlar işlemiyle, işletmelerin tercihleri doldurulmuş bir şekilde raporların çıktısı alınır ve işletmelerin imzasına sunulur. 

Nettop/Raporlar/Raporları/Mülakat Raporları işlemine giriniz.

Açılan pencereyi Tamam ile onaylayınız.

Mülakat formları penceresinden listeden mülakat formunu seçiniz ve Tamam ile işleme devam ediniz. Mülakat Editöründe sağ tıklanarakta bu forma ulaşılabilir

 

Bu liste yardımıyla her bir işletme için ayrı ayrı rapor alınabileceği gibi bütün işletmelerin listesi alınabilir.Formun rapor penceresinde görüntülendiğini gözlemleyiniz

 

 

 

 

 

  

  • No labels