Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Dağıtım işlemi için Nettop/Dağıtım/Dağıtım işlemine giriniz.

Dağıtım işlemi Dağıtım editöründeki Dağıtım sekmesi üzerinden yapılmaktadır. 

Dağıtım editörü 4 bölümden oluşmaktadır. 

1. bölümde işletmelerin adı, bulundukları blok, tercihleri gibi bilgiler yer almaktadır. 

2. bölümde kadastro parsellerine ait bilgiler

3. bölümde projedeki tüm blokların bilgileri bulunmaktadır.

4. bölümde hangi bloğa ne kadar dağıtım miktarı verildiği görülmektedir.

Kadastro kayıtlarının bulunduğu bölümde 1. Tercih kolonu görünmüyorsa, kolon satırında fare sağ tuşuna tıklanır. Kolonlar menüsüne tıklanır ve gelen pencereden görünmesi istenilen kolonlar seçilir ve Tamam ile çıkılır.

Dağıtım işlemi maliklerin birinci tercihleri dikkate alınarak yapılacaksa Dağıtım penceresinde öncelikle malikler birinci tercihlerine göre sıralanır. Bunun için kolon satırına fare sağ tuş ile basılır. Sırala/Tercihlere Göre/1. Tercih komutu seçilir.

Dağıtım penceresinin 4. bölümünde hangi hisse kaçıncı bloğa dağıtılmak isteniyorsa kesiştikleri satır işaretlenir. Klavyeden F2 butonuna basılarak bu satır düzenlenebilir hale getirilerek değer girilebilir. Diğer bir yöntem; yine bu satır işaretli iken klavyeden Ctrl+F1 basılarak o parsele ait değerin bulunduğu bloğa işlendiği gözlemlenir. Hissenin dağıtımını geri almak için klavyeden Ctrl+F2 butonu kullanılabilir

Dağıtım işlemi sol taraftaki kalan satırı üzerine çift tıklayarak da gerçekleştirilebilir

Bu işlem sonunda parsel bilgileri bölümünde, o parsel için Kalan satırının sıfırlandığını gözlemleyiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels