Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Dağıtım penceresinin 2. bölümünde aynı bloğa dağıtılacak hisselere ait hakediş değerleri klavyeden Shift tuşu ile toplu olarak seçilir ve yine shift tuşu ile sürüklenerek yan taraftaki (4. bölme) dağıtılmak istenen bloğun bulunduğu sütunun içerisine bırakılır.

 

Bu işlem sonunda parsel bilgileri bölümünde, dağıtımı yapılan maliklerin Kalan satırlarının sıfırlandığını gözlemleyiniz. Sürükleme işlemi grafik ekran üzerine de yapılabilir. Yine aynı şekilde parsellere ait hakediş değerleri shift tuşu ile toplu olarak seçilir ve ctrl tuşu ile sürüklenerek grafik ekranda dağıtımı yapılacak blok üzerine bırakılır.

Bu işlem sonunda parsel bilgileri bölümünde, o parsel için Kalan satırının sıfırlandığını gözlemleyiniz.Bütün işletmeler için aynı şekilde dağıtım işlemi uygulanmalıdır.

 

 

 

 

 
  • No labels