Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Dağıtım işlemi sonucunda malikler blokla atanmış olurlar. İfraz işlemi ile maliklerin hak edişlerine göre blokların yeni parsellere ayrılması gerekmektedir.

Nettop/Dağıtım/Dağıtım editöründe Blok sekmesine geliniz. Blok penceresinde Blok Parselleri Hesaplanacak penceresini Tamam ile kapatınız. Bu sayede her bloğun kaç parsele bölünmesi gerektiği hesaplanmış olacaktır.

 

Dağıtım işleminden sonra işletmelerin hangi bloklarda yer aldığı hesaplanır. Dağıtımda herhangi bir işlem yapılırsa Blok sayfasına girildiğinde bu işlemin yapılabilmesi için bu pencere tekrar karşımıza çıkacaktır.

Blok penceresinin üst bölmesinde Parsel Sayısı sütununda her blok içinde kaç tane parsel olması gerektiği hesaplanmıştır. Buradan herhangi bir bloğa ait satır seçildiğinde alt bölmede de bu bloğa ait olması gereken parsellere ait bilgiler görülmektedir.

Bazı malikler parsellerini birleştirmek isteyebilir. Böyle bir durumda Blok penceresinin alt bölmesinde Parsel No sütununda ortak olmak isteyen (aynı parselde) maliklerin parsel numaralarını aynı yapmak ve parsel numaralarını bu yeni duruma göre düzenlemek gerekmektedir.(F2' düzenle tuşuna bastıktan sonra klavyeden manuel giriş yapılır).

Bazi işlemeler aynı blok içerisinden farklı yerlerde birden fazla parsel almak isteyebileler.( bloğun bir bölgelerinde çiftçinin evi farklı bir bölgesin de ahırı olabilir.)

Bölünmek istenen blok parseli üzerinde sağ tuş ile gelen menüden Parselleri Hakedişlerine Göre Böl işlemine girilir.

İşleme girdiğinizde gelen işletme böl penceresinde bölünecek parselin değer sayısını ve parsel numarasını yazarak Tamam Butonuna basınız.

Blok penceresinin alt bölmesinde fare sağ tuşa basınız. Endekslere Göre Blok İçi İfraz işlemine giriniz ve Endeks Katmanları penceresini Tamam ile kapatınız. 

Netcad komut satırında Dik Alınacak Hattı Göster uyarısını gözlemleyiniz.Bloklar, parsellere bölünürken, hangi kenara dik alınarak bölüneceğini seçiniz

Dik alınacak hattın kullanıcı tarafından Çizgi Çiz ile tek parça halinde çizilmesi gerekmektedir  . Bunun için "0" Tabakası kullanılabilir.

 

Dik Çoklu Ayırma Alanları penceresini Tamam ile kapatınız.

İfraz tamamlandı bilgi penceresini Tamam ile kapatınız ve hakediş değerlerine göre grafik üzerinde parsellerin oluştuğunu gözlemleyiniz. Dik almak için çizilen referans çizgiyi siliniz.

 

 

 

 

 

 
  • No labels