Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İfraz işlemi için Nettop/Endeks Hesapları/Endekslere Göre İfraz işlemine giriniz. 

    

Endeks tabakasını seçiniz ve Tamam butonuna tıklayınız

İfraz yapmak istediğiniz bloğu Adalarda seçilebilsin işaretleyip grafikten seç ile grafik ekranda gösteriniz


Parsel ayırma penceresinde ayırma yöntemini Paralel ve yönünü Solda seçerek tamam butonu ile işleme devam ediniz.


Paralel alınacak hat seçilerek Parsel Değer Sayısı girilecek bölüme değer sayısı yazılıp tamam ile onaylanır.İstenilen Değer Sayısı satırına hakediş (Yeni Dağıtım, Blok sekmesinde Blok parselleri bölümünde fare sağ tuş ile Excel'e gönder ile alınan raporda)raporunda birinci parsel için alınan değer yazılır.

Parsel No penceresine oluşan yeni parselin ismini yazınız. Tamam butonuna basınız.

 

Yapılan işlemler sonucunda yeni parselin grafik ekranda oluştuğunu gözlemleyiniz ve oluşturmak istediğiniz diğer parseller için de aynı işlemleri tekrarlayınız. En son parselde Bölme yöntemi olarak Kalan seçilir ve böylece bir blok için bütün parseller oluşturulmuş olur. Blok içerisindeki son parselle gelindiğinde Parsel Ayır penceresinde Kalan butonuna tıklayınız.

Yapılan işlemler sonucunda blok parselasyonu yapılmıştır.

 

 

  •  

  • No labels