Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Topografik Noktaların Yüklenmesi

Sayısal arazi modeli oluşturulmasında kullanılacak noktaları ekrana yüklemek için birkaç farklı yöntem kullanılabilir.
Altlık verinin bir bölümü olan .NCZ formatında noktaları yüklemek için tıklayınız

  1. Uygulama Menüsü/Aç işlemi ile .NCZ formatındaki noktalar açılır.

2. Ornek_Proje_Yol klasöründeki "TOPOGRAFIK_NOKTALAR1.NCZ" dosyasını seçiniz ve aç butonu ile ekrana yükleyiniz.


Verinin diğer bölümünü oluşturan noktasal veriler ise MS Excel dosyası içerisinde koordinat ve kot değerleri girilerek oluşturulmuştur.
Bu veriyi aktif projeye yüklemek için:

3. Uygulama Menüsü \ Ekle \ Dosya Ekle işlemine giriniz.

4. Dosya Ekle penceresindeki, Dosya Türü butonuna tıklayınız ve Excel(*.xls) seçimini yapınız. Ornek_Proje_Yol klasöründeki "TOPOGRAFIK_NOKTALAR2.XLS" dosyası seçiniz ve Ekle butonuna tıklayınız.

5. Veri başlangıç satırına 2 giriniz ve tamam butonu ile işlemi bitiriniz.

İşlem sonucunda Excel dosyasında yer alan nokta koordinatlarından üretilen vektör veriler Netcad ekranına yüklenmiştir.


Eğer arazi üzerinde üçgenleme yapılması istenmeyen alanlar(maden sahaları, binalar vs.) veya üçgenleme sırasında dikkate alınması istenilen şev altı-üstü, dere, akarsu yatağı gibi detay krokiler var ise, sayısal arazi modeli oluşturulmadan önce projeye eklenmesi gerekir. Yatay geçki üzerinde yer alan bina, şev altı-üstü ve akarsu detaylarının olduğu Ornek_Proje_Yol klasörü altındaki " DETAY.NCZ " dosyasını aktif projeye ekleyiniz.

Icon

Arazi üzerinde hali hazırda bir yol var ise ve bu yol üzerinden yatay geçki geçiyorsa, bu yollarında arazide bulunan bir detay olarak çizilmesi gerekebilir. Böylece bu noktalar enkesit üzerinde belirlenebilir ve bu kısımlarda nebati toprak sıyrılması gibi işlemler istenmediği takdirde yapılmaz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yol çizgilerinin tabaka adının enkesit üzerinde kod olarak verilebileceğidir. Netpro'da bir noktaya verilecek kod uzunluğu 6 karakterden fazla olamaz. Örnek projeye eklenen Detay.NCZ dosyası içerisinde yer alan yol çizgilerinin solu için EYO (Eski Yol Sol), sağı için ise EYA (Eski Yol Sağ) tabaka adı kullanılmıştır.
Arazi üzerinde bulunan detayları oluştururken bu objelerin kotlu halde oluşturulması gerekmektedir. Yani bu objelerin z değeri olmalıdır. Bu sebeple topografik noktalar referans alınarak bu detaylar çizilmelidir. Eğer bu detaylar başka projelerde kotsuz olarak çalışılmış ise, üçgen model oluşturulduktan sonra 3D modülündeki Objelere Kot Ver \ Kotları Araziden Oku işlemiyle bu objelere arazi kotu referans edilerek kotlu hale getirilebilir.


 

  • No labels