Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.3. Sayısal Arazi Modelinin Oluşturulması (Üçgen Model)

Projeye altlık teşkil edecek sayısal arazi modelinin oluşturulması (S.A.M) için Netsurf modülü Üçgenle (?) işlemi kullanılacaktır. 

Sayısal Arazi Modeli

Icon

Yeryüzünün topoğrafyasının her hangi bir bölümüne ilişkin konum ve yükseklik bilgisiyle oluşturulmuş, o bölgeyi tüm arazi detaylarıyla yansıtan 3 boyutlu sayısal bir veridir.

 

 

  • No labels