Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sıyırma Değerlerinin Girilmesi

Proje hattının geçtiği zemindeki nebati toprağın kazılması için km bazlı sıyırma kalınlık değerlerinin belirlenmesi gerekir.

Nebati Toprak

Icon

Yarma veya ariyetlerde genel olarak üst kısımlarda bulunan nebati toprak v.s. gibi dolgu yapılmasına elverişli olmayıp kazılıp atılması gereken zemin tabakasıdır.

  1. Netpro\Proje\Sıyırma Değerleri işlemine giriniz.
  2. Editörün sol tarafında yer alan Km ve Kalınlık hücrelerine aşağıdaki parametreleri giriniz." Ekle " butonu ile aralıkları listeye ekleyiniz.

Km

Kalınlık

0+000

0.30 m

2+000

0.45 m

5+000

0.75 m

6+100

    1. m
  • No labels