Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CAD Objelerinden Yatay Güzergah Tanımlama

Icon

Geometrik olarak güzergah elemanları ekranda oluşturulduktan sonra, güzergah dosyası oluşturulabilir. Netpro için yatay ve düşey güzergah dosyası uzantısı (*.KTB)'dir. 

 1. Netpro\Yatay\Güzergah Tanımla işlemine girilir.
 2. Someler Yöntemi Seçilir. Proje hızına göre minimum kurp yarıçaplarını atamak için, AASHTO Min.R için Proje Hızı seçilir ve hız değeri 70 olarak girilir. Tamam ile devam edilir.

  Someler Yöntemi

  Icon
  • Güzergahın ilk elemanı ve son elemanı aliyman (doğru) ile bitirilmelidir.
  • Güzergah objesi olarak ekranda spiral objeleri gösterilemez. (Ancak editör içerisinde spiral (klotoid) objesi oluşturulabilir.)
  • Güzergah elemanları güzergah başında başlayarak sıra ile gösterilmelidir.

  Elemanlar Yöntemi

  Icon
  • Güzergah doğru, çoklu doğru, yay ve spiral objesinden oluşabilir.
  • Güzergah haline getirilecek objeler herhangi bir seçim yöntemi ile çoklu olarak seçilebilir. Seçim işlemi yapıldıktan sonra güzergahın başlangıç objesi gösterilir.
  • Güzergah başlangıcı herhangi bir obje olabilir.
  • Genellikle kavşak kolu ve özel güzergah çözümlerinde bu yöntem kullanılır.
 3. Oluşturulacak güzergah penceresinden Ekle butonuna tıklanır ve oluşturulacak güzergahın adını ve bilgisayardaki kaydedilecek konumunu belirlenir. Tamam ile işleme devam edilir.
 4. Güzergah haline getirilecek elemanlar sırayla seçilir. Seçim sonunda belirlenen güzergah sarı renkte gösterilecektir.
   
 • No labels