Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tabii Zemin Enkesitlerinin Oluşturulması

 1. Grafik ekranda üçgen model ve referans alınması istenen diğer objeler yüklü ve görünürlükleri açıkken, Enkesit/Modelden Enkesit Al işlemine girilir.

 2. Enkesit alınacak güzergah dosyası(.KTB) ve oluşturulacak olan enkesit dosyası(.KSE) seçilir.
 3. Enkesit parametreleri aşağıdaki gibi belirlenir. (?)

  SekmeParametreler
  Kilometre Referansı
  Enkesit Parametreleri
  Dİğer Parametreler
 4. Sakla butonuyla enkesit parametreleri daha sonra kullanmak amacıyla saklanabilir.

 5. Tamam butonuyla işleme devam edilir ve Görsel Enkesit İzleyici ile oluşturulan enkesitler gözlemlenir.

 

 • No labels