Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Profil Çizimi

  1. Düşey/Profil Çizimi işlemine girilir.
  2. Profil Dosyaları altında sağ tuş yapılarak arazi enkesitleri eklenir.
  3. Tamam butonuyla profil çizimi farenin ucuna gelecektir. Grafik ekran üzerinde istenen noktaya profil çizimi yerleştirilir.
  • No labels