Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Düşey Güzergah Tanımlanması

  1. Düşey/Düşey Tanım Editörü işlemine girilir.
  2. Otomatik Kırımızı Kot tanımı için, İşlemler/Otomatik Düşey Güzergah Tanımla/Tam Otomatik Kazı-Dolguyu Minimize Ederek işlemine giriniz.
  3. Referans alınacak arazi kesitleri seçilir ve parametreler belirlenerek otomatik düşey güzergah tanımı yapılır. (?)

Kullanıcı Tanımlı Kırmızı Kot Tanımı

Icon

Düşey editördeki araçlar yardımıyla kullanıcı isteği doğrultusunda düşey some noktaları oluşturulabilir. Düşey some noktaları some ekle ile tek tek oluşturulabileceği gibi ardışıl some noktası ekle ile de birden çok some noktasını profil üzerine tıklayarak oluşturulabilir. 
Yeni bir some noktası eklemek için:

Ardışıl Some Noktası Ekle işlemine giriniz.

Profil üzerinde istenilen yere tıklanabilir. Profil üzerinde fare imleciyle gezildiği sırada Netcad' in standart koordinat panelinde fare imlecinin profil üzerinde durduğu yerin km ve kot değeri kullanıcıya gösterilir.

Boykesit üzerindeki 4+640.00 km'sindeki boykesit çizgisinin ucunu tıklayınız. Aynı şekilde kırmızı hattın son noktası olan 6+100.00 km'sini de tıklayınız.

Oluşturulan bütün some noktalarının km, kot, kurp boyu gibi değerlerine müdahale edilebilir. Örneğin 4+640.00'da bulunan some noktasını çift tıklayarak açınız. Kot değerini 523.38 olarak değiştiriniz.

  • No labels