Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Düşey Kurp Boylarının Hesaplanması

  1. İşlemler/Katsayılara Göre Kurp Boylarını Hesapla işlemine girilir.
  2. Proje hızı ve hesap yöntemi seçilerek tamamla hesaplama yaptırılır.


  • No labels